Arbeidsparticipatie

Als werkgever of ondernemer krijg je steeds meer te maken met een grotere diversiteit op de werkvloer. Door nieuwe wetten, zoals Participatiewet, Quotumwet en Wet Banenafspraak, ligt sociaal ondernemen steeds meer voor de hand. Het in dienst nemen van mensen met een beperking is een onderdeel daarvan.

MEE West-Brabant zet zich in voor het maken van een passende match tussen bedrijf en kandidaat. Daar hebben we allerlei diensten en programma’s voor.

Zodra kandidaten met een licht verstandelijke beperking of autisme werknemer worden of stage lopen in uw bedrijf of organisatie, vraagt dit ook iets van de collega’s waar zij mee samenwerken. Ter voorbereiding hierop biedt de MEE Academie een tweetal workshops aan waarin op een interactieve manier kennis wordt gedeeld en praktische handvatten worden geboden. Het doel hierbij is om te leren wanneer overschatting en onderschatting van kennis, kunde en uitvoering aan de orde zijn bij mensen met een specifieke beperking en hoe je hier als collega en/of werkgever het beste op kan anticiperen.

Optimaal weten omgaan met een (licht) verstandelijke beperking binnen werksituaties

Tijdens deze workshop krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een licht verstandelijke beperking?
  Theorie die helpt om jouw medewerker beter te begrijpen.
 • Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
  In dit onderdeel leer je welke persoonskenmerken er op kunnen duiden dat een medewerker (mogelijk) een verstandelijke beperking heeft.
 • Wat doe ik wel en wat doe ik niet?
  Meer inzicht in wat je kunt doen om de begeleiding van jouw collega nog succesvoller te maken.
 • Waar moet ik op letten?
  Praktische tips over wat je zelf kunt doen om optimaal samen te werken.

Autisme Belevings Circuit 

De workshop ‘Autisme Belevings Circuit’ geeft een inkijk in hoe collega’s of medewerkers met autisme de werkelijkheid beleven en wat er omgaat in hun gevoelswereld. Niet via complexe theorieën, maar door middel van korte en praktische opdrachten.

Via tien korte opdrachten brengt de workshop ‘Autisme Belevings Circuit’ de deelnemers in de gevoelswereld van autisme. Autisme is beter te begrijpen als men zelf kan ervaren hoe het is om informatie anders te verwerken. Door deze workshop ervaart de deelnemer dit zintuiglijk en aan den lijve. Tevens worden er na elke opdracht tips gegeven hoe hiermee het beste om te gaan binnen werksituaties. Zodat men niet alleen ervaart hoe het is maar vooral ook na afloop autismevriendelijker met mensen kan (samen)werken.

Voor wie?
Beide workshops zijn geschikt voor iedereen die te maken krijgt met collega’s of medewerkers op de werkvloer die een licht verstandelijke beperking of autisme hebben.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.

Meer weten?
Wil je weten hoe deze workshops voor jouw organisatie op maat gemaakt kunnen worden of ben je benieuwd naar de bijbehorende prijzen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@meewestbrabant.nl of bel 088 0282750.