Autisme (ASS) in company

Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met autisme

Het Autisme Opleidingsprogramma ‘Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met autisme’ is een geaccrediteerd programma bestaande uit drie modules:
Module 1: Autisme Belevings Circuit
Module 2: Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme
Module 3: Autisme in de praktijk

De drie modules vormen samen het complete autisme programma. Alle modules zijn tevens op zichzelf staande programma’s die los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Voor een complete leerbeleving en optimaal resultaat adviseren wij module 1, 2 en 3 aaneengesloten bij ons af te nemen.

Voor wie?

Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende, landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie en publieke zaken. Tevens is dit programma ook zeer geschikt wanneer men werkzaam is binnen het onderwijs, bij woningcorporaties, politie en justitie.

Accreditatie

Het complete opleidingsprogramma is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers en bij Registerplein voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ agogen, cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners en levert 3 opleidingspunten per afgeronde module op. Wat een totaal maakt van 9 punten voor het gehele opleidingsprogramma.

Aantal deelnemers en tijdsduur

De tijdsinvestering is één dagdeel per module. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan module 1 Autisme Belevings Circuit en maximaal 14 personen aan module 2 Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme en module 3 Autisme in de praktijk.

Trainers

MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk en met gecertificeerde ervaringsdeskundigen.

Meer weten

Wil je weten hoe dit programma voor jouw organisatie op maat gemaakt kan worden of ben je benieuwd naar de bijbehorende prijzen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@meewestbrabant.nl of bel 088 0282750.

Wij bieden dit programma ook aan op basis van open inschrijving. Klik hier voor ons aanbod.