De kunst van het vragen stellen

Iedereen kan vragen stellen maar leveren vragen ook altijd de juiste informatie en het gewenste resultaat op?

In een dialoog vinden professionals de antwoorden soms belangrijker dan de vragen. Echter, antwoorden zetten niet aan tot beweging maar blokkeren juist de beweging van de klant om zichzelf echt eigenaar te voelen van zijn of haar hulpvraag.

De juiste vragen stellen is een kunst. Een kunst die je jezelf eigen kunt maken en die er toe kan leiden dat mensen geactiveerd worden om over hun eigen mogelijkheden en/of oplossingen na te denken, plannen te maken en deze plannen uit te voeren.

De kunst van het vragen stellen is daarom één van de belangrijkste vaardigheden om te ontwikkelen als professional. Het doel is hierbij steeds dat iemand door middel van jouw vragen, er zelf achter komt wat hij wil zonder dat iemand anders hem in een bepaalde richting beweegt.

Vraagsoorten die onder andere de revue passeren zijn; bewustwordingsvragen, doelvragen, verantwoordelijkheidsvragen en schaalvragen.

Resultaat
Na afloop van de workshop:

  • Kent de deelnemer de verschillende typen vraagstelling die gehanteerd worden binnen ‘De kunst van het vragen stellen’.
  • Herkent de deelnemer vragen die beweging geven en eigenaarschap vergroten en heeft hier mee geoefend.
  • Heeft de deelnemer zicht op welke mentale modellen hem of haar zelf in de weg zaten om de juiste vragen te stellen.
  • Kan de deelnemer de vertaalslag maken naar de eigen praktijk.

Deze workshop is bij voorkeur goed te combineren met de workshop eigenaarschap.

Voor wie?
Deze workshop is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

Accreditatie
Deze workshop is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Deelname aan deze workshop levert 3,5 geaccrediteerde punten op voor in Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en Sociaal juridische dienstverleners en 0,9 registreerde Agogen, GGZ-agogen en Maatschappelijk werkers.

Deelname aan deze training levert 3,5 geaccrediteerde punten op voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Trainers

MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.