Eigenaarschap

Iedereen is expert over zijn eigen leven. Als professional is het essentieel dat je dit als uitgangspunt neemt in het contact met de ander. Hoe kun je iemand stimuleren om zelf mee te denken, eigen keuzes te maken en oplossingen te bedenken?

Eigenaarschap kun je alleen ervaren als je zowel regie, als verantwoordelijkheid voelt. Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag met deze basishouding. Je houding als professional is immers van groot belang tijdens een ontmoeting met een klant of cliënt.

We kijken wat de visie is die hieraan ten grondslag ligt, hoe je het eigenaarschap van mensen kunt vergroten en wat dit betekent voor je eigen rol als professional. Daarnaast komen onderwerpen als leeg luisteren, kernwaarden en samenwerken met sociaal kapitaal uitgebreid aan bod.

Resultaat:

Na afloop van de workshop heeft de deelnemer:

  • Basiskennis over het begrip eigenaarschap vanuit de visie sociale netwerk versterking en ervaren wat dit betekent voor hun basishouding aan de hand van diverse werkvormen.
  • Basiskennis over de kunst van het ontmoeten en hiermee geoefend aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden.
  • Basiskennis over het samenwerken met een sociaal netwerk en de vertaalslag naar eigen praktijksituaties gemaakt.
  • Een start gemaakt met het proces van bewustwording (en gedragsverandering) als het gaat om hun eigen veranderende rol.

Deze workshop is bij voorkeur goed te combineren met de workshop ‘De kunst van het vragen stellen’.

Voor wie?
Deze workshop is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

Accreditatie
Deze workshop is geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.