Focus op het netwerk

Professionals zijn altijd passanten. Ze zijn niet 24 uur per dag, zeven dagen in de week en levenslang in de directe omgeving van de cliënt aanwezig. Hierdoor bieden zij geen continuïteit. Familie en vrienden zijn vaak langduriger in ieders leven met elkaar verbonden en staan dus ook dichter bij de cliënt dan een professional. De motieven en perspectieven van belangrijke personen uit het sociaal netwerk, verschillen doorgaans ook met die van het professionele netwerk.

Tijdens de training ‘Focus op het Netwerk’ leert de professional te werken vanuit de visie dat hij een tijdelijke passant is in het leven van de cliënt. Niet het systeem of het netwerk ‘wordt betrokken’ bij de cliënt en zijn situatie (zij zijn dit veelal al) maar juist de professional bij het reeds bestaand systeem of netwerk van de cliënt. Vanuit deze basishouding leert de professional vervolgens op welke wijze hij het netwerk optimaal kan betrekken, activeren, laten meedenken en inzetten, om op deze manier te komen tot duurzame oplossingen.

Resultaat
Na afloop van de training:

  • Is de deelnemer bekend met het werken vanuit de visie Sociale Netwerk Versterking.
  • Weet de deelnemers wat de voor- en nadelen zijn van het samenwerken met een netwerk vanuit verschillende perspectieven.
  • Kan de deelnemer werken vanuit een gekantelde basis houding en heeft hij/zij zicht op welke mentale modellen hem of haar nog in de weg zitten.
  • Is de deelnemer bekend met alle tools uit de netwerkatlas waarmee hij of zij het netwerk in beeld kan brengen/laten meedenken/activeren en heeft daarmee ook uitgebreid geoefend.
  • Is de deelnemer in staat alle geleerde tools te combineren met de kracht van de juiste vraag.
  • Kan de deelnemer de vertaalslag maken naar de eigen praktijk.

Voor wie?
Deze training is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociale domein.

Accreditatie
Deze training is in aanvraag om geaccrediteerd te worden bij Registerplein en SKJ. Verwachting is dat in de tweede helft van 2020 voltooid is.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.