Ervaren herkennen en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking

Een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Daarnaast zijn veel mensen met LVB verbaal goed onderlegd en meester in het verbergen en overcompenseren van hun beperking. Met als gevolg dat mensen met LVB vaak niet als dusdanig worden herkend. Het niet herkennen van LVB leidt dan vervolgens weer tot allerlei andere problemen zoals:

 • Niet komen opdagen voor een afspraak.
 • Gemaakte afspraken niet nakomen.
 • Snel boos worden of zelfoverschatting.
 • Vastlopen in een dagelijkse handeling.
 • Schulden en/of verslavingen.

Om dit voor te zijn en passende ondersteuning te bieden, om samen te werken en elkaar beter te begrijpen, laten wij je kennismaken met deze wereld en ervaren wat het is om hiermee te leven. Om vervolgens theoretische kaders te bieden en van daaruit een praktische vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk van onze deelnemers.

Opleidingsprogramma ‘Ervaren, herkennen en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking’

Mensen met LVB vragen een andere manier van bejegening en communicatie. Dit vraagt weer om specifieke kennis en kunde. Daarom biedt MEE een geaccrediteerd opleidingsprogramma aan, bestaande uit drie modules.

Module 1: LVB Belevings Circuit

Tijdens het belevingscircuit ervaart de deelnemer hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking in onze huidige maatschappij. Door middel van belevingsopdrachten gaat de deelnemer zelf beleven en inzien hoe ingewikkeld deze maatschappij soms is voor mensen met een LVB en welke emoties dit kan oproepen. De ervaring die men hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Deelnemers ervaren:

 • Waar mensen met LVB tegenaan kunnen lopen in onze complexe maatschappij.
 • Wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
 • Hoe frustrerend het kan zijn als de wereld om je heen te ingewikkeld is.
 • Hoe je je communicatie met mensen met een LVB eenvoudiger en makkelijker kunt maken.

Module 2: Herkennen van en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking

Deze module gaat dieper in op de theorie die verbonden is aan een licht verstandelijke beperking en gaat vanuit dat kader, door middel van diverse interactieve werkvormen, meer de diepte in. Tijdens module 2 staat het verdiepen van kennis en vaardigheden, vanuit verschillende theoretische achtergronden, centraal en sluit daarmee naadloos aan op module 1 ‘Het LVB Belevings Circuit’ waarin meer het ervaringsgericht leren centraal staat.

De module ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met een licht verstandelijke beperking’ geeft antwoord op de volgende leervragen:

 • Wat is een (licht) verstandelijke beperking?
 • Hoe herken ik een (licht) verstandelijke beperking?
 • Wat zijn mogelijke gevolgen van het niet herkennen of het overschatten van mensen met een (licht) verstandelijke beperking?
 • Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met LVB?

Module 3: LVB in de praktijk

In deze module staat het maken van de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal. Dit doen wij enerzijds door aan de slag te gaan met verschillende praktijkopdrachten. Anderzijds gaan we verdiepen door te reflecteren op het eigen handelen van de professional en concreet te maken waar men de aankomende tijd mee aan de slag gaat, om op die manier bewust te werken aan zijn of haar professionele ontwikkeling. Naast het opfrissen en verdiepen van de ervaringen, vaardigheden en theoretisch kennis die de deelnemers hebben opgedaan in module 1 en 2, bieden wij nieuwe theorie aan op het gebied van een licht verstandelijke beperking.

Tevens vertelt een ervaringsdeskundige zijn of haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan een ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Op deze manier krijgen ze vanuit verschillende perspectieven concrete tips en adviezen die ze direct kunnen meenemen in hun eigen dagelijkse praktijk.

Na afloop van module 3 ‘LVB in de praktijk’ heeft de deelnemer het volgende inzicht verworven:

 • Begrijpt de deelnemer het belang van het aanpassen van de bejegening en communicatie voor mensen met LVB.
  Heeft de deelnemer inzicht gekregen in zijn manier van communiceren en wijze van bejegening en weet deze optimaal aan te passen aan iemand met een LVB.
  Kan de deelnemer het geleerde vanuit het opleidingsprogramma koppelen naar zijn of haar dagelijkse praktijk.
  Heeft de deelnemer inzicht gekregen wat een persoon met LVB zoal tegen komt in het dagelijks leven op het gebied van o.a wonen, werken, onderwijs en geld.

Voor wie

Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Denk hierbij aan professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie en publieke zaken. Tevens is dit programma ook zeer geschikt wanneer men werkzaam is binnen het onderwijs, bij woningcorporaties, politie of justitie.

Accreditatie

Het complete opleidingsprogramma is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers en bij Registerplein voor maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ agogen, cliëntondersteuners en sociaal juridische dienstverleners en levert 6 opleidingspunten op.

Trainers

MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.