Training LVB en bewindvoering

Uit onderzoek en de dagelijkse praktijk blijkt dat mensen met een LVB bovengemiddeld vaak kampen met schuldenproblematiek. Bewindvoering is daarom een goed en vaak noodzakelijk instrument om mensen met een LVB te begeleiden op het gebied van hun financiën. Het is dan echter wel van groot belang dat de desbetreffende bewindvoerder kennis heeft over een licht verstandelijke beperking en deze beperking als dusdanig weet te herkennen. Zo kan er een effectieve begeleiding plaatsvinden en kan onnodig onbegrepen- en escalatiegedrag worden voorkomen.

De training ‘LVB en Bewindvoering’ richt zich op deskundigheidsbevordering voor bewindvoerders, curatoren en mentoren met als doel deze mensen kennis en praktische handvatten te geven over het herkennen van en optimaal weten omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking. Deze training is tot stand gekomen door een samenwerking met de BPBI – de branchevereniging voor bewindvoering en inkomensbeheerders.

Een greep uit de leervragen die tijdens deze training centraal staan:

 • Wat kan mijn cliënt aan en wat niet?
 • Hoe kan ik omgaan met situaties waarin mijn LVB cliënten mij uitschelden?
 • Wat is de leerbaarheid van mijn cliënt en kan ik toewerken naar afbouw van bewindvoering?
 • Rechters hebben soms geen idee wat een LVB betekent maar besluiten soms wel om bewindvoering te beëindigen, terwijl mijn cliënt echt ondersteuning nodig heeft. Hoe kan ik met dit soort situaties omgaan?
 • Hoe kan ik omgaan met overvraging van mijn client? Ik ben tenslotte bewindvoerder en geen hulpverlener.

De gehele training duurt 6 uur.

Tijdens het ochtenddeel staat het herkennen en signaleren van LVB centraal:

 • Theorie en kennis over LVB.
 • Herkennen, kenmerken en prevalentie van LVB.
 • Niet ‘willen’ versus niet ‘kunnen’ en bijbehorend gedrag.
 • Mogelijke weerstand bij deze doelgroep – oorzaken/vermijden (zorg) afhankelijkheid.
 • Zelfredzaamheid – in hoeverre is dat wel en niet mogelijk?
 • Signalen van overvraging – waar merk je dat aan bij je cliënt en wat voor effect heeft dat op jou als professional?

Tijdens het middagdeel staat effectieve communicatie en interactie centraal:

 • Aandacht voor tips in begeleiding van LVB en verdieping op vragen van de deelnemers.
 • Helder en begrijpelijk communiceren met mensen met een LVB via mail – telefoon – en face-to-face gesprekken.
 • Effectieve en ineffectieve ondersteuningsinterventies.
 • Wat veroorzaakt stress en hoe kun je stress bij de cliënt reduceren?
 • Casuïstiek en vragen uit de beroepspraktijk worden besproken met behulp van een ervaringsdeskundige.
 • Delen van inzichten en ervaringen


Voor wie?
Dit programma is voor bewindvoerders, curatoren en overige professionals die zich richten op het helpen en begeleiden van mensen op financieel gebied.

Accreditatie
De training LVB en Bewindvoering is bij de BPBI geaccrediteerd voor 3 punten en bij de NBPB voor 6 studiepunten.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.