Training LVB en GGZ problematiek

Bekend is dat GGZ-problematiek vaak voorkomt bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB lijden drie tot vijf keer vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie. Aan de ene kant kunnen de moeilijkheden en frustraties, die mensen met LVB in de maatschappij ervaren, leiden tot psychische problemen. Aan de andere kant kan GGZ-problematiek hier los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen.

Deze training richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een LVB in combinatie met GGZ-problematiek. Onder GGZ-problematiek vallen verschillende psychiatrische stoornissen en aandoeningen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan autisme, borderline, depressie, angststoornissen, ADHD of een psychose.

Noodzakelijke voorkennis
Voor deze training is een gedegen basiskennis (theorie en praktijk) op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking vereist. Is deze basiskennis onvoldoende aanwezig, dan is het noodzakelijk eerst module LVB 2: Workshop ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met LVB’ te volgen.

Een greep uit de leerervaringen naar aanleiding van deze training:

  • de deelnemer heeft kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking verdiept.
  • de deelnemer kent psychische aandoeningen en stoornissen die voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
  • de deelnemer kan bij jeugdigen en volwassen met een licht verstandelijke beperking ook GGZ-problematiek herkennen.
  • de deelnemer heeft theoretische kennis over de omgang met deze doelgroepop het gebied van communicatie, houding en omgeving.
  • de deelnemer kan in de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek, zijn houding en communicatie aanpassen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner.
  • de deelnemer heeft handvatten gekregen om het geleerde direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Accreditatie
De training LVB en GGZ problematiek is aangevraagd bij SKJ en Registerplein. Naar verwachting is dit programma vanaf begin 2020 een geaccrediteerde opleiding.

Voor wie
Deze training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met mensen met een LVB in combinatie met GGZ-problematiek. Denk hierbij aan professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams en schuldhulpverlening.

Trainers
MEE West-Brabant werkt uitsluitend met ervaren en gecertificeerde trainers die ruimschoots ervaring hebben opgedaan in de praktijk.