Training: Sociale Netwerk Versterking

Een samenleving waarin kwetsbare mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun toekomst. Daar werkt MEE West-Brabant dagelijks aan. Onze manier van denken en werken aan duurzame oplossingen voor cliënten sluit hiermee naadloos aan op de kantelingsgedachte. Wij faciliteren de cliënt en zijn netwerk om samen een plan te ontwikkelen en noemen dit Sociale Netwerk Versterking. Het werken vanuit deze visie en werkwijze delen wij met andere professionals middels onze diverse trainingen op dit gebied.

Langdurig verbonden
Professionele hulpverleners zijn altijd passanten. Ze zijn niet 24 uur per dag, levenslang en levens-breed in de directe omgeving van de cliënt aanwezig. Hierdoor bieden zij geen echte continuïteit. Familie en vrienden zijn vaak langduriger met elkaar verbonden en staan dichterbij de cliënt. De motieven en perspectieven van belangrijke personen uit het sociaal netwerk, verschillen doorgaans ook van de professional.

Omslag in denken en doen
Binnen de werkwijze Sociale Netwerk Versterking handelt de professional vanuit de visie dat hij een tijdelijke passant is in het leven van de cliënt. Niet het systeem of het netwerk ‘wordt betrokken’ bij de cliënt en zijn situatie (zij zijn dit veelal al) maar de professional. Zijn doel is misbaar te worden omdat de cliënt het later ook zonder hem zal moeten doen.

De basishouding van de professional beperkt zich tot die van procesbegeleider: Hij ondersteunt het proces en blijft uit de inhoud. Deze basishouding is een belangrijke kanteling voor wie gewend is aan de positie van hulpverlener, in plaats van die van passant.

Hoe werkt het?
Om iemand zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn problemen en hier zijn netwerk bij te betrekken, doorloop je een proces. Het start bij het levensverhaal van de persoon. Vervolgens breng je samen met de persoon en de mensen die dichtbij hem staan, het netwerk in kaart.

Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin de persoon een plan voor de toekomst maakt met zijn netwerk. Als laatste vormt de persoon een basisteam met een aantal mensen, om ervoor te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Wat levert het op voor de cliënt?

  • Oplossingen sluiten beter aan bij de vraag van de cliënt;
  • De Cliënt is minder afhankelijk van professionals;
  • Het sociale netwerk biedt een duurzame oplossing, waardoor de cliënt minder snel terugvalt;
  • De cliënt doet minder beroep op betaalde voorzieningen en zorg;
  • Bij calamiteiten is hulp binnen het netwerk voor handen;
  • Het aantal her-aanmeldingen voor ondersteuning vermindert;
  • De zelfredzaamheid van de cliënt is vergroot.

Onderzoeksresultaten Sociale Netwerk Versterking

Sociale Netwerk Versterking levert nog veel meer voordelen op dan alleen voordelen voor de cliënt. Wat precies? Femke Giesen heeft dit uitgebreid onderzocht. Lees hier de samenvatting van haar onderzoek ‘De impact van SNV’. Ben je geïnteresseerd in het volledige onderzoeksrapport, kijk dan hier.

Bekijk hieronder ons trainingsaanbod Sociale Netwerk Versterking.