e-learning opleiding 2 Netwerkatlas

Om medewerkers en hun organisaties te helpen Sociale Netwerk Versterking (SNV) optimaal toe te passen en maximaal te implementeren en te borgen binnen hun organisatie, bieden wij drie SNV e-learning opleidingen aan.

Je herhaalt de, in de 4 daagse basistraining SNV, opgedane theorie over dit onderwerp, gaat er dieper op in en past deze middels opdrachten toe in je dagelijkse praktijk. De totale studiebelasting bestaat voor het grootste deel uit cliënt gebonden tijd. Dus terwijl je je dagelijkse werkzaamheden uitvoert, werk je ook automatisch aan de e-learning. En daarmee efficiënt voor jou en je organisatie.

Inhoud

E-learning opleiding 2 gaat over de Netwerkatlas en bestaat uit acht modules:

 • De Netwerkatlas
 • De Familiekaart
 • De Relatiekaart
 • Het Contactschema
 • De Gebeurteniskaart
 • De kunst van het vragen stellen
 • De Basisposter flap 1 en 2
 • De Basisposter flap 3

Elke module bestaat uit theorie, gevolgd door een praktijkopdracht. Je sluit de e-learning af met een eindopdracht die beoordeeld wordt.

Resultaat

Na het volgen van de e-learning is je kennis opgefrist, heb je concrete praktijkervaring opgedaan en ben je je meer bewust van het effect van SNV.

 • Je kent het belang van een faciliterende basishouding bij de procesbegeleider
 • Je kunt de cirkel van invloed bij de klant en zijn netwerk inzetten
 • Je kunt de klant faciliteren om samen met zijn familie een visueel overzicht van zijn familie te maken voor de Familiekaart
 • Je kunt de klant faciliteren om samen met zijn netwerk op visuele wijze zijn totale kwantitatieve netwerk in kaart te brengen voor de Relatiekaart
 • Je kunt de klant faciliteren om samen met zijn netwerk in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht zijn netwerk in kaart te brengen voor het Contactschema
 • Je kunt de klant faciliteren om samen met zijn netwerk in te zoomen op besluiten, krachten en steunfiguren voor het maken van de Gebeurteniskaart
 • Je kunt doelvragen stellen aan klanten en betrokkenen
 • Je kunt bij aanvang van de Basisposter afspraken/spelregels vaststellen met aanwezigen
 • Je weet in welke situatie je de Familiekaart, de (digitale) Relatiekaart, het Contactschema en de Gebeurteniskaart het beste kunt inzetten
 • Je kunt de klant faciliteren om samen met de aanwezigen de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen voor de Basisposter
 • Je kunt de klant faciliteren bij de voorbereiding op de Meedenkbijeenkomst
 • Je kunt reflecteren op je eigen handelen bij het werken met de Netwerkatlas in een praktijksituatie en je weet je sterke punten en leerpunten
 • Je kunt een persoonlijk plan maken met te ontwikkelen competenties en kennis

Voor wie
Deze e-learning is bedoeld voor professionals die de 4 daagse basistraining SNV en e-learning opleiding 1 Ontmoeten hebben gevolgd.

Duur en beoordeling
De tijdsinvestering voor de e-learning is 15 uur. De opleiding bestaat uit 8 modules en heeft een doorlooptijd van 20 weken. Na het voldoen van alle opdrachten en een positieve beoordeling van de eindopdracht ontvang je een certificaat.

Registerpunten
Na het succesvol afronden van de e-learning krijgen in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen 5 registerpunten. In Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners en in Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers krijgen na succesvolle afronding 15 registerpunten.

Aanmelden
Wil je deelnemen? Meld je aan via opleidingen@meewestbrabant.nl We nemen hierna contact met je op.