e-learning opleiding 3 Meewerkbijeenkomst en basisteam

Om medewerkers en hun organisaties te helpen Sociale Netwerk Versterking (SNV) optimaal toe te passen en maximaal te implementeren en te borgen binnen hun organisatie, bieden wij drie SNV e-learning opleidingen aan.

Je herhaalt de, in de 4 daagse basistraining SNV, opgedane theorie over dit onderwerp, gaat er dieper op in en past deze middels opdrachten toe in je dagelijkse praktijk. De totale studiebelasting bestaat voor het grootste deel uit cliënt gebonden tijd. Dus terwijl je je dagelijkse werkzaamheden uitvoert, werk je ook automatisch aan de e-learning. En daarmee efficiënt voor jou en je organisatie.

Inhoud
E-learning opleiding 3 Meedenkbijeenkomst en het Basisteam bestaat uit zeven modules:

 • De Meedenkbijeenkomst
 • De werkwijze van de Meedenkbijeenkomst
 • De kunst van het vragen stellen: realiteitstoetsing, opties en acties
 • Het Basisteam
 • De werkwijze van het Basisteam
 • Wie neemt deel aan het Basisteam
 • De uitgangspunten van het Basisteam

Elke module bestaat uit theorie, gevolgd door een praktijkopdracht. Je sluit de e-learning af met een eindopdracht die beoordeeld wordt.

Resultaat

Na het volgen van de e-learning is je kennis opgefrist, heb je concrete praktijkervaring opgedaan en ben je je meer bewust van het effect van SNV.

 • Je weet dat de Meedenkbijeenkomst een middel is om te komen tot besluitvorming
 • Je kunt de klant en zijn netwerk faciliteren bij het maken en uitvoeren van een gedragen en uitvoerbaar plan voor de toekomst
 • Je kunt vragen voor realiteitstoetsing, opties en acties stellen aan klanten en betrokkenen
 • Je kunt de klant faciliteren bij het borgen en eventueel bijstellen van het plan
 • Je kunt de klant faciliteren bij het borgen en afstemmen van de samenwerking
 • Je kunt ‘spelen’ met de basisregels om optimaal aan te sluiten bij de stijl en situatie van de klant
 • Je kunt de klant en zijn steunfiguren tools geven om zelf de voorbereiding en het overleg van het Basisteam uit te voeren
 • Je kunt de voorbereiding en het overleg van het Basisteam faciliteren als de klant dat wenst
 • Je kunt betrokken professionals leren hoe zij in de toekomst de klant kunnen faciliteren bij het voorbereiden en organiseren van een bijeenkomst
 • Je kunt de klant faciliteren om zich te (leren) richten op mogelijkheden
 • Je kunt de klant en zijn netwerk uitdagen creatief te zijn bij het zoeken naar oplossingen
 • Je kunt suggesties doen aan de klant en het Basisteam over de invulling van de bijeenkomst

Je kunt uit het proces stappen en je rol van procesbegeleider in dit proces loslaten

Voor wie
Deze e-learning is bedoeld voor professionals die 4 daagse basistraining SNV en de e-learning opleiding 1 Ontmoeten en 2 Netwerkatlas hebben gevolgd.

Duur en beoordeling
De tijdsinvestering voor de e-learning is 11 uur. De deelopleiding bestaat uit 7 modules en heeft een doorlooptijd van 14 weken. Na het voldoen van alle opdrachten en een positieve beoordeling van de eindopdracht ontvang je een certificaat.

Registerpunten
Na het succesvol afronden van de e-learning krijgen in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen 4.2 registerpunten. In Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en sociaal juridisch dienstverleners en in Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers krijgen na succesvolle afronding 11 registerpunten.

Aanmelden
Wil je deelnemen? Meld je aan via opleidingen@meewestbrabant.nl We nemen hierna contact met je op.