Totaalprogramma Licht Verstandelijke Beperking

Totaalprogramma Licht Verstandelijke Beperking 
Aansluitend aan elkaar volg je de trainingen ‘Herkennen van en omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking ‘ en de verdiepingstraining ‘Licht Verstandelijke Beperking & GGZ Problematiek’. Daarmee doorloop je het hele programma-aanbod LVB.

Investering:
De investering bedraagt €400,- per deelnemer. Schrijf je je voor de twee trainingen afzonderlijk in dan betaal je 2 x €225,-. Het Totaalprogramma geeft je een voordeel van €50,-.

Accreditatie:
Het Totaalprogramma Licht Verstandelijke Beperking is geaccrediteerd bij Registerplein (15 punten) en SKJ (10,5 punten).

Totaalprogramma Licht Verstandelijke Beperking
Data en Inschrijven

Een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Daarnaast zijn veel mensen met een LVB goed in het verbergen en overcompenseren van hun beperking. Met als gevolg dat een LVB bij mensen niet altijd wordt herkend. Dit kan voor allerlei problemen zorgen zoals:

 • Niet komen opdagen voor een afspraak.
 • Snel boos worden of zelfoverschatting.
 • Vastlopen in een dagelijkse handeling.
 • Schulden en/of verslavingen.
 • Mensen met LVB vragen een andere manier van ondersteuning en communicatie. Er wordt hiervoor specifieke kennis en kunde van jou als professional verwacht.

Totaalprogramma LVB
Het totaalprogramma LVB bestaat uit de trainingen ‘Herkennen van en omgaan met mensen met een LVB’ en de verdiepingstraining ‘LVB & GGZ Problematiek’. Je volgt deze twee trainingen aansluitend aan elkaar en doorloopt hiermee het totale programma-aanbod LVB.

De trainingen richten zich op het vergroten van basiskennis op het gebied van omgaan met mensen met een LVB. Door middel van diverse interactieve werkvormen staat het verdiepen van kennis, bewustwording en het oefenen van vaardigheden centraal. Tijdens belevingsoefeningen ervaar je als deelnemer hoe het is om je staande te moeten houden in onze maatschappij, wanneer je een licht verstandelijke beperking hebt. Deze ervaring in combinatie met het theoretisch kader leiden tot begrip, inzicht en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een LVB. Tijdens de training is er een ervaringsdeskundige aanwezig om al je vragen te beantwoorden en je tips mee te geven.

Tijdens de verdiepingstraining ‘LVB & GGZ Problematiek’ bouw je verder op de kennis en vaardigheden die tijdens de training ‘Herkennen en omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking’ aan bod zijn gekomen. Je leert hoe GGZ-problematiek zich bij mensen met LVB laat zien. Tijdens de training worden de achtergrond, signalen en symptomen vanuit recent onderzoek en de DSM 5 behandeld. Psychopathologie ziet er soms bij mensen met een licht verstandelijke beperking anders uit. Tijdens de training wordt hierbij stil gestaan. Je krijgt tips en handvatten op het gebied van ondersteuning en communicatie bij mensen met deze dubbele diagnostiek.

Resultaten
Na het volgen van deze trainingen:

 • Weet je wat een licht verstandelijke beperking is (IQ- diagnose- DSM).
 • Weet je wat uitingsvormen van een licht verstandelijke beperking zijn en kun je deze herkennen.
 • Heb je ervaren waar mensen met een licht verstandelijke beperking in het dagelijks leven tegenaan kunnen lopen.
 • Heb je ervaren wat onduidelijke communicatie met je doet.
 • Weet je wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet herkennen of het overschatten van mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Heb je vaardigheden ontwikkeld in jouw bejegening en communicatie die aansluiten bij mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Weet jij wat de zes psychodiagnostieken in combinatie met een licht verstandelijke beperking inhouden en hoe deze tot uiting komen.
 • Weet jij wat het kan betekenen om een dubbele diagnose te hebben.
 • Ben jij beter in staat te signaleren of er sprake is van een dubbele diagnose.
 • Kan je juist aansluiten bij iemand met een dubbele diagnose door het toepassen van de omgangstips en methodieken

Voor wie?
Dit programma is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk óf als naaste te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Je minimale opleidingsniveau is mbo 4.

Locatie: MEE West-Brabant, ​Gebouw Tetrade II, Stadionstraat 28, ​4815 NG, Breda

In-company maatwerktrajecten
Het is ook mogelijk om deze training in-company te volgen. Wil je weten hoe deze training voor jouw organisatie op maat gemaakt kan worden? Neem dan contact met ons op via opleidingen@meewestbrabant.nl of bel 088 0282750.

Naast ons aanbod van interactieve trainingen is MEE Academie ook sparringpartner. We denken graag mee over de organisatie en mogelijkheden rondom leren en ontwikkelen in organisaties. Mee Academie kan bijvoorbeeld ook voorzien in casuïstiekbesprekingen en reflectiemodules. We gaan hierbij uit van maatwerk en investeren in een waardevolle samenwerking.