Workshop: iedereen doet MEE

Workshop:
Een workshop voor vrijwilligers van sport- en scoutingverenigingen. Je leert als trainer of begeleider hoe je kinderen met autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking begeleidt bij sport en spel en met plezier kunt laten meedoen.

Subsidie vanuit lokaal Sportakkoord:
Voor de bekostiging van de workshop kun je als vereniging tot 2026 nog gebruikmaken van een subsidie vanuit het lokaal Sportakkoord. Het aanvragen van deze subsidie kan de sportadviseur van de gemeente voor je vereniging doen.

Workshop: iedereen doet MEE
Data en inschrijven

Bij reguliere (sport)verenigingen doen steeds meer kinderen en (jong)volwassenen mee, die extra begeleiding nodig hebben. Begeleiders van (sport)verenigingen spelen een belangrijke rol bij het met plezier laten meedoen van deze groep. Dat vraagt dan een andere houding en deskundigheid. Door een beperking als autisme, ADHD of een lichte verstandelijke beperking kunnen deze kinderen en (jong)volwassen namelijk ander gedrag vertonen dan je verwacht.

Workshop
Met de workshop ‘Iedereen doet MEE’ krijg je informatie over het herkennen van gedrag, dat wellicht kan wijzen op een beperking. Je krijgt praktische tips over hoe hiermee om te gaan. We gaan aan de slag vanuit praktijkvoorbeelden die je als deelnemer zelf kunt aandragen. Waar je in de praktijk tegenaan loopt staat centraal. We gaan dieper in op de oorzaken van bijzonder gedrag en geven informatie over autisme, ADHD en lichte verstandelijke beperking. We geven tips over hoe je negatieve aandacht kunt ombouwen naar positieve. Daarbij maken we de vertaling naar het geven van sporttrainingen of het begeleiden van activiteiten. Uiteraard koppelen we dit aan de lokale situatie. Tijdens de workshop is er een ervaringsdeskundige aanwezig om al je vragen te beantwoorden en je tips mee te geven.

Voor wie?
Voor vrijwilligers van sport- en scoutingverenigingen.

Resultaat
Na het volgen van deze workshop:

  • Herken je welk gedrag mogelijk te maken heeft met een beperking.
  • Weet je hoe je negatieve aandacht kunt ombuigen naar positieve.
  • Heb je meer kennis over autisme, ADHD en lichte verstandelijke beperking.
  • Kun je tijdens de training of activiteit aan de slag met praktische tips over het omgaan met kinderen met een beperking.

Aantal deelnemers en duur
De workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur die in overleg met de vereniging op locatie gepland worden. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen.

Subsidie vanuit lokaal Sportakkoord
Voor de bekostiging van de workshop kun je als vereniging tot 2026 nog gebruikmaken van een subsidie vanuit het lokaal Sportakkoord. Het aanvragen van deze subsidie kan de sportadviseur van de gemeente voor je vereniging doen.