Arbeidsparticipatie

Werken, leren, sporten, wonen en het hebben van sociale contacten, allemaal onderdelen van participeren. Arbeid neemt hier vaak een centrale rol in. Immers arbeid biedt structuur, geeft eigenwaarde, brengt mensen in contact met anderen en zorgt voor een financiële onafhankelijkheid.

Met elkaar de arbeidsmarkt zo inrichten dat diversiteit aan talenten worden benut, economisch realistische resultaten worden behaald en de sociale interactie op de werkvloer toeneemt. Maatschappelijke en zakelijke waarden met elkaar in verbinding brengen dus. Echt meerwaarde dus!

MEE West-Brabant, expert op arbeidsparticipatie, begeleidt en adviseert bedrijven en organisaties die zich willen ontwikkelen tot sociaal ondernemer. Door onze jarenlange ervaring hebben we diensten, producten en tools ontwikkeld die leiden tot duurzame arbeidsplaatsen. Deze ervaring zetten we natuurlijk ook in om onze eigen social missie te behalen. MEE West-Brabant heeft werkervaringsplekken, biedt arbeidsplaatsen aan mensen met een beperking, regelt vrijwilligerswerk. We delen onze expertise om meer betekenis te geven aan onze omgeving.