Social Proof

Het realiseren van maatschappelijk effect, ook wel bekend als maatschappelijke impact, gaat over het herijken of maken van een visie van de organisatie of onderneming en het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Experts Arbeid van MEE West-Brabant kunnen u ondersteunen in het ontwikkelen tot aan het implementeren van dit traject. Kijk voor meer informatie over Social Proof in onze folder of bel met Jeroen Mutsaers 076 5223090.