Cliëntondersteuning

MEE West-Brabant is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. MEE biedt cliëntondersteuning op alle levensgebieden: opvoeding en ontwikkeling, samenleven en wonen, leren en werken, regelgeving en geldzaken, vrije tijd en sport, vrienden en relaties. Wij pakken uw vragen in samenhang met elkaar op.

MEE draagt bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ook als je een beperking hebt. Dat kunnen meedoen heet participatie. Niet iedereen kan dit zonder ondersteuning. Wij helpen je om die juiste ondersteuning te vinden. Uit je eigen netwerk, met vrijwilligers of professionele organisaties. Samen kijken we wat het beste aansluit op je vraag.

Heb je een vraag, neem vrijblijvend contact met ons op!

Elk jaar brengt MEE NL een rapport uit, De Trend- en Signaleringsrapportage. Hierin staan de knelpunten in het zorgsysteem beschreven, die de MEE cliëntondersteuners het afgelopen jaar in hun dagelijkse werk zijn tegengekomen. Het geeft daarmee inzicht in de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen bij het verkrijgen van zorg en ondersteuning, en de impact hiervan op hun leven. Behalve aandacht vragen voor deze problematiek, gebruikt MEE het rapport ook om met wetgever, beleidsmakers en zorgaanbieders in gesprek te gaan over gezamenlijke aanpak. Bekijk het rapport.