Beperking niet altijd zichtbaar

De heer van Beek is bij MEE West-Brabant aangemeld door de afdeling personeelszaken van het bedrijf waar hij destijds werkte. Een paar weken daarvoor had meneer te horen gekregen dat zijn contract om economische redenen niet verlengd werd. Op kantoor kreeg hij een black out en had medicatie nodig om te herstellen. Daarna is hij een tijdje ziek geweest. In die ziekteperiode is de manager van personeelszaken bij hem thuis geweest. Deze schrok van wat hij aantrof; een vervuild huis en een zeer gespannen, enigszins apathische heer van Beek. Die gespannenheid uitte zich in onder andere door hartkloppingen en hyperventilatie. In de weken daarna werd de manager ook thuis in paniek door de heer van Beek gebeld.

De manager kende MEE West-Brabant vanuit zijn privé situatie. Hij schatte in dat MEE wel eens de juiste ondersteuning zou kunnen bieden aan de heer Beek. Al tijdens de eerste gesprekken bleek dat geen inzicht hebben in de financiële situatie (kan ik met een WW uitkering rondkomen, ik heb niet genoeg spaargeld, etc.) en het niet op orde hebben van zijn administratie een grote oorzaak waren van de paniekaanvallen. Ook speelde schaamte voor het verlies van zijn baan mee.

In vervolggesprekken gaf de heer van Beek aan eigenlijk altijd al zo te zijn geweest – zwaar op de hand, snel in paniek, het niet overzien, stress gevoelig, niet alles snappen. MEE stelde voor een psychologisch onderzoek te doen. Hieruit bleek dat hij een IQ heeft van 79. Het bijzondere is dat de heer van Beek zich heel goed verbaal kan uitdrukken en goed redeneren. Hij heeft echter een probleem met zijn verwerkingssnelheid, werktempo, werkgeheugen en perceptueel redeneren.

Bij het in kaart brengen van zijn doelen gaf meneer aan dat hij de voorkeur gaf aan bewindvoering met betrekking tot financiën en postverwerking. Ook hulp bij het vinden van een nieuwe baan was belangrijk. Om met zijn paniekaanvallen en depressieve gevoelens om te kunnen gaan ben ik samen met hem in gesprek gegaan bij de huisarts. Bij het traject dat toen volgde bij zowel GGZ en UWV is heel veel misgegaan. Een indicatie die eerst werd afgewezen en na langere tijd werd goedgekeurd, job coaching die midden in het traject werden stopgezet vanwege budgetproblemen. Het resulteerde niet in de stap voorwaarts voor hem waar hij op gehoopt had. Samen hebben we een andere route ingezet om toch de gestelde doelen te bereiken.

MEE West-Brabant zorgt voor samenhang in het ondersteuningsaanbod en kan daardoor een spil zijn in de coördinatie van het informele circuit en de professionals.

Cruciaal hiervoor was het in kaart brengen van zijn netwerk. Hoewel de meeste van de betrokkenen ver weg wonen, werd er toch een manier gevonden hem te ondersteunen bij zijn vragen. En dit ook blijvend te doen. Tevens werd ook professionele zorg ingezet. De heer van Beek bleek niet in staat alles te delen met de mensen uit zijn netwerk. Hiervoor was een ander soort ondersteuning nodig. Hij slikt nu de juiste medicijnen en sluit aan bij een lotgenotengroep van de GGZ. Ook volgt hij groepstherapie.

De Wmo consulente is uiteraard betrokken. Bij het kennismakingsgesprek met haar voelde hij zich begrepen. Hij heeft goed uitleg kunnen geven over zijn situatie, zijn wensen en wat al ingezet ging worden door het netwerk. Maar ook wat meneer zelf al had gedaan om zijn situatie te verbeteren (vrijwilligerswerk).

De huidige situatie is dat de heer van Beek vrijwilligerswerk doet (heeft hij zelf geregeld) met toestemming van UWV, zijn netwerk is betrokken bij zijn situatie, dat hij veel kalmer is door de juiste medicatie instelling, hij getrouw naar de groepstherapie gaat. En als hij terug is van zijn reis naar zijn broer, waar hij zonder spanning alleen naar toe is, krijgt hij ambulante begeleiding van GGZ WNB omdat er een indicatie is vanuit de WMO.

De focus lag eerst op zijn depressieve klachten en daarna zijn er kleine (maar voor hem grote stappen) gezet richting het stabiel krijgen van zijn financiële situatie, het krachtiger worden om zelf stappen te zetten naar de toekomst toe, en het durven inzetten van zijn netwerk.

De namen in dit verhaal zijn fictief.