Eenvoudige dingen kunnen soms erg ingewikkeld zijn

In maart dit jaar heeft de ouderenadviseur van de BWI contact opgenomen met MEE. Mevrouw van Buren heeft ondersteuning nodig. Ze heeft moeite om bepaalde zaken te begrijpen, waardoor ze tegen verschillende problemen aan loopt. Enige tijd geleden heeft ze besloten om te stoppen met haar relatie, waarin sprake was van huiselijk geweld. Maar het lukt mevrouw van Buren maar niet om uit huis te gaan.

Opstapeling van problemen

Sinds maart is MEE-cliëntondersteuner Patricia betrokken bij mevrouw van Buren en haar zoon van 17 jaar. Tijdens de gesprekken met Patricia komt de mantelzorger van mevrouw mee, ze heeft hier namelijk veel steun aan. Mevrouw heeft twee jaar geleden al besloten om te stoppen met haar relatie. In die twee jaar is het niet gelukt om een woning toegewezen te krijgen. Er ging veel mis en mevrouw wist zelf niet waardoor dit kwam. Ze stond al zolang ingeschreven en kwam nog steeds niet in aanmerking voor een woning.

Het niet begrijpen

Na onderzoek van de MEE-cliëntondersteuner blijkt dat woningcorporatie Stadlander op haar website aangeeft dat mensen alle wijzigingen online dienen door te geven. Tijdens het vervolggesprek met mevrouw blijkt dat zij niet begrijpt wat Stadlander aan haar vraagt. Stadlander geeft telefonisch aan dat mevrouw zelf alle stukken in orde moet maken en in moet dienen. Zij kunnen mensen niet meer helpen op kantoor of willen telefonisch niets meer aannemen. Voor mensen met een beperking is dit uitgesloten. Zij begrijpen vaak niet wat er van hen verwacht wordt en weten het niet zelf op te lossen. Dit geldt dus ook voor mevrouw van Buren. Ze begrijpt niet wat ze nu moet doen en hoe ze dit aan moet pakken. Op de website van Stadlander werd mevrouw gevraagd een document te uploaden, mevrouw weet helemaal niet wat dit betekent. Hier gaat het dus al mis.

Eenvoudige dingen kunnen soms erg ingewikkeld zijn

Ondersteuning

De MEE-cliëntondersteuner heeft mevrouw ondersteund bij het in orde maken van de stukken bij de woningbouw. Ook heeft zij de mantelzorger aangestuurd op wat er moet gebeuren naar de woningbouw. Wat mevrouw nog belangrijker vond tijdens de gesprekken met haar is het vertrouwen wat zij heeft gekregen, waardoor zij keuzes heeft kunnen maken voor haarzelf en haar zoon. De MEE-cliëntondersteuner heeft mevrouw weer wat richting gegeven in haar leven en haar op die manier gemotiveerd om keuzes te gaan maken.
Zij geeft aan de MEE-cliëntondersteuner terug; ‘Jullie begrijpen mij en laten zien welke keuzes ik kan maken en wat de gevolgen zijn.’ Ze voelt zich op haar gemak en durft meer voor zichzelf op te komen.

Mevrouw is in augustus met haar zoon verhuisd naar een andere woning. Het was voor hen beiden erg belangrijk dat zij een eigen woning zouden krijgen en niet meer in de huiselijk geweld sfeer zouden blijven.

Stand van zaken

Vanuit de gemeente is er recent contact gezocht met Stadlander. Zij geven aan dat als er vanuit de gemeente verwacht wordt dat het lastig is voor een cliënt om het online systeem van Stadlander te gebruiken, er eventueel contact opgenomen kan worden met een medewerker van Stadlander. Met de betrokken partners kunnen dan afspraken gemaakt worden over wie welke stappen zet en op welk moment, zodat de cliënt hier beter bij geholpen kan worden. Dit is een mooie ontwikkeling die het wellicht voor mensen met een beperking iets eenvoudiger maakt.

De namen in dit verhaal zijn fictief.