Het begrip voor leerlingen met autisme is gegroeid

De workshop ‘Autisme Belevings Circuit (ABC)’ brengt deelnemers in de gevoels- en beleefwereld van iemand met autisme. Wat betekent het om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe voelt het als iets mislukt omdat er teveel prikkels tegelijk binnenkomen? Welke frustraties doemen op als je het overzicht kwijt bent? Een vervelende ervaring met een autistische leerling bracht het onderwijsteam van de opleiding Mechatronica van Avans Hogenschool ertoe om deze workshop te volgen. Martine van Bouwdijk is één van de deelnemers.

Als docent communicatieve en beroepsvaardigheden wordt Martine regelmatig geconfronteerd met het feit dat leerlingen vastlopen in haar vak. ‘Dat voelt niet goed’, geeft Martine aan. ‘Leerlingen met een zware vorm van autisme hebben bijvoorbeeld moeite met het samenwerken aan projecten of het geven van presentaties. Dat zijn basisvaardigheden die je wel moet kunnen om later op hbo-niveau te functioneren. Door deze workshop is ons begrip voor leerlingen met autisme gegroeid en werken we aan een structurele oplossing om de opleiding voor leerlingen met een ernstige vorm van autisme beter mogelijk te maken.’

Prikkelverwerking onder tijdsdruk

Tijdens het ABC hebben Martine en haar collega’s aan de levende lijve kunnen ondervinden waar mensen met autisme dagelijks tegenaan lopen. ‘Met name de gelaagdheid van de opdrachten vanuit verschillende invalshoeken vind ik goed gekozen. Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met meerdere prikkels die via de verschillende zintuigen tegelijk binnenkomen. Je ervaart dat het heel lastig kan zijn om bepaalde prikkels te verwerken in combinatie met tijdsdruk of sociale druk. Naast de ervaring kregen we een theoretische onderbouwing, zodat we tegelijkertijd meer inzicht hebben hoe we met leerlingen met autisme om kunnen gaan’, aldus Martine.

Zo leerzaam, deze workshop over autisme. We hebben meer begrip voor de beperking van de leerlingen en werken aan een structurele oplossing voor betere aansluiting gedurende de opleiding.

Ook alle decanen

Op grond van de ervaring van de docenten van Mechatronica heeft Avans Hogeschool besloten dat binnenkort al haar decanen het ABC-circuit doorlopen. ‘Met name op technische opleidingen zitten aardig wat leerlingen met autisme. Hoewel je slecht kunt generaliseren, zie je wel dat deze studenten vroeg of laat vastlopen. Voor de kans op succes is het wel belangrijk dat deze studenten zich willen laten helpen. Het zijn adolescenten die graag na jaren van extra begeleiding op het hbo een frisse start willen maken en daarom liever niet melden dat ze kampen met een vorm van autisme. Hoe realistischer je bent over je mogelijkheden, hoe beter de kans van slagen. Daar ben ik van overtuigd’, besluit Martine.

De namen in dit verhaal zijn fictief.