Ik weet nu wat ik nodig heb

Marie is dakloos en heeft autisme en psychiatrische problematiek. In eerste instantie zoekt zij ondersteuning bij de aanvraag van een Wajong uitkering, hierdoor komt zij in contact met MEE West-Brabant. Marie had in het begin ruimte nodig om te laten zien wat ze kan. Ze gaf bij de MEE-cliëntondersteuner aan dat ze veel dingen zelf kon en wist te regelen. Na een aantal gesprekken en mislukte afspraken werd duidelijk dat dit niet goed ging. Inschrijven bij een huisarts lukte haar bijvoorbeeld niet.

Wensen in kaart brengen

Samen met de MEE-cliëntondersteuner is Marie gaan kijken naar een andere oplossing. In deze periode zijn ze informatie gaan verzamelen over Marie om een onderbouwde Wajong-aanvraag in te kunnen dienen. Bovendien gaf Marie aan dat ze zelfstandig wilde wonen in Bergen op Zoom. Begeleiding was maar minimaal nodig, gaf Marie aan. Ze zou het op zichzelf wel redden. De MEE-cliëntondersteuner heeft ondersteuning geboden bij het vinden van een huisartsenpraktijk zonder wachtlijst. Het kennismakingsgesprek met de huisarts hebben ze samen gevoerd. De huisarts gaf een verwijzing voor specialistische GGZ, waardoor ze verder konden. Door de gesprekken met de MEE-cliëntondersteuner over het traject is Marie zich er bewust van geworden dat haar woonwens aangepast moest worden. Vandaar dat er via de huisarts een verwijzing voor specialistische GGZ verkregen moest worden. Daarmee hebben ze samen een gesprek gehad met een intaker van een zelfstandige GGZ-praktijk.

Onzichtbare beperking leidde tot opeenstapeling problemen. Door hulp bij het coördineren hiervan weet Marie nu welke ondersteuning zij nodig heeft.

Betrokken blijven

Maatschappelijke opvang is nog zijdelings betrokken bij Marie. Ze kan niet omgaan met spanning, veranderingen en heeft behoefte aan rust. Ze heeft onder andere schulden bij de zorgverzekeraar en bij de NS/incassobureau. Ze had geen inkomen en wel zorg nodig vanwege diverse medische klachten en op dat moment geen huisarts. Marie heeft al twee onderzoeken gehad met betrekking tot rechtmatigheid voor een uitkering. Dankzij korte lijnen met de gemeente en MEE en het vertalen van wat Marie ondergaat, heeft de gemeente de uitkering nog niet beëindigd. De MEE-cliëntondersteuner weet goed uit te leggen wat er met Marie is en waar haar gedrag vandaan komt.    

Vooruitgang

Recentelijk zit er vooruitgang in het vinden van een woonplek met de juiste begeleiding. Na het gesprek met de intaker van de zelfstandige GGZ-praktijk, werd het voor Marie nog duidelijker welke ondersteuning ze wil en nodig heeft. Hier is ze zelf achter gekomen. Ze kijkt nu realistischer naar haar situatie en weet dat ze op sommige vlakken begeleiding nodig heeft. Indicaties zijn, met ondersteuning van de MEE-cliëntondersteuner , aangevraagd en toegekend. Deze ontwikkelingen leveren Marie veel spanningen op, omdat het te snel gaat voor haar. Ze kan moeilijk omgaan met veranderingen en heeft tijd nodig om eraan te wennen. Dankzij nauw en veelvuldig contact tussen alle partijen en is er begrip voor de situatie van Marie en wordt er rekening gehouden met haar.    

De namen in dit verhaal zijn fictief.