We hebben onze brieven naar klanten aangepast | een samenwerkingspartner vertelt

Hanneke Dijkers is klantmanager. Om bepaalde cliënten beter te kunnen helpen, hebben zij en haar collega’s deelgenomen aan onze workshop ‘Herkennen van en optimaal weten om te gaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking’. Hanneke: ‘Na afloop zeiden we allemaal: Dit is nu echt een training waar we iets aan gehad hebben.’

Moeite met digitale klok

‘Wij zitten heel vaak met cliënten in de spreekkamer en dan vraag je je wel eens af waarom cliënten zich op een bepaalde manier gedragen of hun afspraken niet nakomen. De workshop was voor ons in dat opzicht een echte eye-opener! In onze brieven geven we bijvoorbeeld de afspraak weer in de digitale tijd en niet voluit geschreven. Wij waren ons er niet van bewust dat dat voor mensen met een verstandelijke beperking erg lastig kan zijn.

Voor een betere communicatie pas ik mijn taal met onze klanten aan. Ik vraag ook altijd nog even of zij begrepen hebben wat we besproken hebben. Zodat ik zeker weet dat we elkaar begrijpen en duidelijk wordt wat er nodig is om verder te kunnen

Taal aanpassen

Ik vond het vooral heel leerzaam om meer te weten te komen over bepaalde typische kenmerken. Als ik vermoed of weet dat een klant een verstandelijke beperking heeft, pas ik nu mijn taal aan en weet ik dat het belangrijk is om door te vragen. Het is namelijk heel belangrijk te toetsen of de klant ook begrijpt wat er gezegd wordt. En als ik merk dat het teveel is voor één gesprek dan maak ik gewoon een vervolgafspraak.

Beter inschatten

Vandaag heb ik een voorlichtingsbijeenkomst gegeven als aftrap om klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Vanaf volgende week spreek ik de deelnemers persoonlijk. Met deze bagage kan ik beter inschatten waarom ze er al zo lang uit liggen. Als ik merk dat een cliënt vanwege een beperking extra begeleiding nodig heeft, schakel ik nu misschien wel eerder MEE-expertise in. Afhankelijk van de problematiek.’