De preventieve kracht van MEE

In onze cliëntondersteuning gaat het vaak om problematiek die op meerdere levensgebieden tegelijk speelt. Een vraag of probleem op het ene levensgebied hangt vaak sterk samen met ontwikkelingen of problemen op een ander levensgebied. Er zijn dan verschillende organisaties, instanties, wet-en regelgeving bij betrokken. MEE zorgt voor samenhang in het ondersteuningsaanbod en kan daardoor een spil zijn in de coördinatie van informele ondersteuning (netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers) en professionele hulp. Deze zogenaamde gidsfunctie vereist expertise van beperkingen en het herkennen ervan. Begrip en bejegening spelen hier tevens een belangrijke rol.

Preventieve inzet betekent niet alleen kennis van zaken, maar ook een werkwijze hanteren die zo veel als mogelijk langdurige ondersteuning organiseert. Dat doen we door de cliënt eigen keuzes te laten maken en het sociale netwerk zoveel mogelijk te betrekken. Maar ook door verschillende diensten te ontwikkelen die de preventieve inzet bevorderen, zoals de lifecoach. Als het gaat om werk hebben we een laagdrempelige workshop voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking Participeer MEE en op het gebied van jongeren die hun plek zoeken tussen school en een baan hebben we de Toekomstcoach ontwikkeld.

We delen onze expertise graag met onze partners in wijknetwerken, dorpsteams, CJG’s en klantmanagers bij gemeenten. We dragen op deze manier met plezier bij aan bewustwording en ontwikkeling van een inclusieve samenleving.