Jaardocument 2021

Met plezier presenteert MEE West-Brabant het jaardocument 2021. In het online jaardocument beschrijven we welke veranderingen er in 2021 aan de orde waren en welke verbeteringen er zijn gerealiseerd. Op deze wijze leggen wij maatschappelijke verantwoording af.

Ons jaardocument is een geconsolideerd jaardocument en bevat ook de verantwoordingen van Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO), Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp. NMO is een holding met drie stichtingen in het sociaal domein en jeugdzorg, namelijk MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp.

Klik op onderstaande link om het jaardocument te openen.
Heb je vragen over het jaardocument 2021? Neem dan contact met ons op via 076 5223090 en vraag naar bestuursassistent Karin Willemstein.

https://indd.adobe.com/view/f7029f3a-b497-4f49-8fe4-99e027bf5fe8