Keurmerk Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

MEE West-Brabant beschikt over het keurmerk ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Het keurmerk is afgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld (LVAK).

Met dit keurmerk tonen we aan dat we de werkwijze van de Meldcode op de juiste manier hebben geïmplementeerd én geborgd binnen onze organisatie. Dit betekent dat onze medewerkers de nodige stappen ondernemen wanneer ze vermoeden dat één van onze cliënten te maken heeft met mishandeling, pesten of een onveilige (thuis)situatie.

Het keurmerk van MEE West-Brabant is geldig tot 10 oktober 2024. We zijn geregistreerd onder het kenmerk K2986.

Lees hier meer informatie over het keurmerk ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’.