Aankloppen bij het Werkplein voor financiële ondersteuning, dat doe je niet zomaar. Veel inwoners voelen een grote drempel bij het vragen van hulp. Wanneer een inwoner dan toch de stap neemt om bij ons aan te kloppen, dan gaat bij ons figuurlijk de vlag uit. Want die eerste stap is een hele belangrijke stap in het (terug)nemen van regie.

Het verzoek tot bijvoorbeeld inkomensondersteuning staat vaak niet op zichzelf en kan bijvoorbeeld voortkomen uit lopende schulden, of vanuit langdurige werkeloosheid. Maar is financiële hulp wel de juiste of enige hulp die nodig is? Er kan nog veel meer aan de hand zijn, zoals bijvoorbeeld een verslaving, een psychische of lichamelijke beperking, problemen in de relatie op beperkte sociale contacten. Of is er bijvoorbeeld ook ondersteuning nodig bij het vinden van een nieuwe baan?

“In gemeente Roosendaal richten we ons op al deze vragen. We kijken dus niet alleen naar de financiële hulpvraag, maar naar de gehele situatie van de inwoner.” Vertelt wethouder Klaar Koenraad. “Zo signaleren we ook eventuele andere hulpvragen en kunnen we volledige en passende ondersteuning bieden. We helpen de inwoner op zo’n manier op weg, dat we hem/haar echt verder helpen op korte termijn, maar juist ook op lange termijn.

Werkplein en MEE vormen één portaal
Gemeente Roosendaal heeft de krachten van Werkplein en MEE gebundeld. Zo kan de inwoner met vragen op het gebied van Werk en Inkomen de beste ondersteuning ontvangen. Gemeente Roosendaal is hierin koploper, binnen het landelijke Koploperproject clientondersteuning. Dit is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel van Adviesraden, waarin gemeenten werken aan het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning. Movisie ondersteunt hierbij.

Wanneer een inwoner in Roosendaal aanklopt bij het Werkplein dan wordt hij/zij ontvangen door iemand van het Werkplein èn een onafhankelijk clientondersteuner van MEE. “Door samen met iemand van MEE het eerste gesprek te voeren met een inwoner kunnen we de mensen beter helpen.’’  Tijdens dit gesprek worden er verschillende vragen gesteld, op ook andere gebieden dan alleen werk en inkomen, om een goed beeld te krijgen en andere zaken te signaleren waar ondersteuning bij nodig is.

We gaan in zo’n eerste gesprek namelijk kijken of er meer problemen en/of hulpvragen zijn.” Legt Sylvie Engelander, medewerker van Werkplein, uit. Het kan namelijk zijn dat iemand geen inkomen meer heeft, dat te maken heeft met een andere vraag of probleem. “We richten ons dus niet alleen op de procedure voor een aanvraag voor een uitkering. Op deze manier kunnen we inwoners die geen recht hebben op een uitkering, maar toch zitten met veel vragen, ondersteuning bieden. Door samen met de inwoner en de clintondersteuner van MEE te kijken naar een andere oplossing. En de inwoners die wel recht hebben op een uitkering kunnen we aanvullende ondersteuning bieden op andere levensgebieden. Want een uitkering ontvangen is niet altijd een (blijvende) oplossing voor hun vraag en/of probleem. Het is van belang om juist ook aandacht te hebben voor de hele situatie. Zo helpen we hen echt verder.”

MEE West-Brabant biedt onafhankelijke cliëntondersteuning op bijna alle gebieden, levenslang en levensbreed. Zij sluiten aan bij het eerste gesprek met een inwoner met een hulpvraag. “Door mee te luisteren tijdens zo’n eerste gesprek, kunnen wij heel goed helpen bij het identificeren van andere hulpvragen”. Vertelt Margot van Boxtel, medeweker van MEE. “En natuurlijk de juiste ondersteuning bieden bij die hulpvragen. Hoe kan jij jouw doelen of oplossingen bereiken? Daar helpen we bij en wanneer dat nodig is begeleiden we bij een aanmelding voor andere vormen van hulpverlening. Daarbij ligt onze focus op het houden van eigen regie.”

Samen bereiken we meer
Ook zorgt de samenwerking tussen MEE en Werkplein voor betere afstemming tussen de twee organisaties. Er ontstaan korte lijnen en is het gemakkelijk om met elkaar te sparren. ‘‘Stel ik heb een telefoontje ontvangen van een inwoner, maar ik weet niet precies hoe we hen goed zouden kunnen ondersteunen. Dan spar en overleg ik even met MEE. Zij denken graag met ons mee.’’ Vertelt Sylvie Engelander. “Zo hebben we van hen geleerd wat voor soort vragen je kunt stellen om de situatie van de inwoner beter in beeld te krijgen.’’
Tevens ontstaat er meer onderling begrip tussen de medewerkers van MEE en Werk en Inkomen en hun werkwijzen, bijvoorbeeld door het doorspreken van aanvragen bij Werk en Inkomen.  Dit zorgt er ervoor dat aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld, eventueel met extra ondersteuning van MEE voor de inwoner bij het invullen van de aanvraag en het verzamelen van bewijsstukken. ‘’Samen kunnen we dit proces sneller en beter ondersteunen. ‘’

Een trotse kloploper
Dat het project een succes is, is dus duidelijk. De samenwerking biedt veel voordelen voor de inwoners, maar ook voor de medewerkers. Wethouder Klaar Koenraad is dan ook trots op dit project. “Dit is nu een perfect voorbeeld waaruit blijkt dat je veel verder komt als je samenwerkt.” De nauwe samenwerking tussen Werkplein en MEE zorgt ervoor dat inwoners beter worden geholpen. En dat is natuurlijk ook leuker voor de medewerkers. “De medewerkers willen die inwoners zo graag verder helpen. Nu kunnen zij dit bieden.”

En dat het werkt, dat blijkt uit de gesprekken met inwoners die vanuit deze samenwerking zijn geholpen. Zij voelen zich gezien en gehoord, vertelt de wethouder. “Ook hebben ze het gevoel dat zij de regie weer in eigen handen hebben. En dat is precies waar wij naar streven.”