ANBI

De naam
Stichting MEE West-Brabant

Fiscaal nummer
KvK 20104105

Contactgegevens
Postbus 3207
4800 DE Breda

Stadionstraat 28
4815 NG Breda

T 076-522 30 90
info@meewestbrabant.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Bestuurder de heer R. van der Krogt

Raad van Toezicht
– Dhr. R. Boerman, voorzitter
– Mevr. L. Braks-Langenkamp, vicevoorzitter
– Dhr. J. Spithoven
– Mevr. I. Ishaak
– Dhr. M. Meijerink
– Dhr. P. Klootwijk

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten van afgelopen jaar
Lees hier de Koers 2022-2024
Lees hier het jaarverslag 2023

Een financiële verantwoording
Download het jaarverslag van 2018
Download het jaarverslag van 2019
Download het jaarverslag van 2020
Download het jaarverslag van 2021
Download het jaarverslag van 2022