Cliëntenraad MEE West-Brabant

De cliëntenraad is er voor jou!

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van MEE West-Brabant. De cliëntenraad bestaat uit enkele leden die namens jou spreken. Zij hebben gesprekken met de bestuurder en managers en geven hen gevraagd én ongevraagd advies. De adviezen hebben betrekking op het beleid en de dienstverlening van MEE West-Brabant. Jouw inbreng is hierbij zeer welkom!

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ook adviseert de cliëntenraad de bestuurder en het management over verschillende onderwerpen. De cliëntenraad heeft bovendien advies- en instemmingsrecht over het beleid van MEE West-Brabant. Zo proberen we de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. De cliëntenraad behandelt geen klachten: hiervoor heeft MEE West-Brabant een eigen klachtenprocedure. Weten wat de cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan? Lees hier het jaarverslag 2023 van de cliëntenraad van MEE West-Brabant.

Hoe doet de cliëntenraad dit?

De cliëntenraad vergadert tien keer per jaar. Vijf keer per jaar is hier de bestuurder of manager van MEE West-Brabant bij aanwezig. Regelmatig sluiten de leden van de cliëntenraad aan bij een werkgroep die zich verdiept in een bepaald onderwerp. Ook hebben we contact met de raad van toezicht en ondernemingsraad om van gedachten te wisselen. We ontmoeten onze achterban door aanwezig te zijn bij diverse activiteiten van MEE West-Brabant.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten van MEE West-Brabant, zoals verzorgers, partners, familieleden, curatoren of mentoren. Zij spreken namens alle cliënten van MEE West-Brabant en vertegenwoordigen jou. De cliëntenraad bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter – Carmen de Werd
  • Vicevoorzitter – Christiane Romijn
  • Secretaris – Michel van den Berghe
  • Lid – Richard van de Pol
  • Lid – Doreth van Roy

Wat hoort de cliëntenraad graag van jou?

Je kunt de cliëntenraad laten weten hoe je denkt over de dienstverlening en werkwijze van MEE West-Brabant. Jouw inbreng is zeer waardevol, want zo kan de dienstverlening verbeterd worden. Deel jouw ervaringen met ons, bijvoorbeeld:

  • Wat zijn jouw ervaringen met MEE West-Brabant?
  • Hoe is de geboden ondersteuning verlopen?
  • Heb je verbeterpunten voor MEE West-Brabant?
  • Wat mis je in de dienstverlening van MEE West-Brabant?
  • Wat vind je van de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de cliëntenraad?

Hoe geef je je mening?

De cliëntenraad nodigt jou van harte uit om vragen, opmerkingen en verbeterpunten door te geven. Je kunt de raad bereiken door te mailen naar clientenraad@meewestbrabant.nl of een brief te sturen (gratis) naar:

MEE West-Brabant
T.a.v. Cliëntenraad
Antwoordnummer 10527
4800 DE BREDA

Sluit je aan bij de cliëntenraad!

De cliëntenraad is op zoek naar enthousiaste leden die zich willen inzetten voor alle cliënten van MEE West-Brabant. Is dit iets voor jou? Bekijk de vacature en reageer!