Klachtenregeling

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West-Brabant
Deze beschrijving is een samenvatting van het ‘Klachtenreglement MEE West-Brabant’. Klik hier voor het volledige klachtenreglement.

Soms gaan dingen fout …
De medewerkers van MEE West-Brabant proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch lopen dingen soms niet altijd zoals het hoort. Bent u ergens niet tevreden over of heeft u een klacht? Laat u horen! Want alleen dan kunnen we naar een oplossing zoeken en onze dienstverlening verbeteren.

De klachtenprocedure

Stap 1: praat over uw ontevredenheid
Bent u ontevreden? Een medewerker wil altijd graag de kans krijgen om samen met u de oorzaak van de onvrede weg te nemen. Wij vinden het daarom fijn als u uw ongenoegen of klacht rechtstreeks met de betreffende medewerker wilt bespreken.

Stap 2: zoek contact met de leidinggevende
Het kan zijn dat u uw ongenoegen of klacht niet met de betreffende medewerkers kunt of wilt bespreken. Of het gesprek met de medewerker heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid. U kunt dan contact opnemen met de leidinggevende door te bellen naar het hoofdnummer van MEE West-Brabant (076-5229030) en te vragen naar de leidinggevende van de betreffende medewerker. De leidinggevende zoekt met u naar een oplossing in een gesprek. De leidinggevende maakt daar een verslagje van en stuurt dit ook naar u persoonlijk.

Als u het vervelend vindt om te bellen kunt u ook een e-mail sturen naar klacht@meewestbrabant.nl. U krijgt altijd een bevestiging via de mail terug.

Stap 3: dien uw klacht in bij de bestuurder
Neemt de reactie van de leidinggevende uw onvrede niet weg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de bestuurder van MEE West-Brabant. Wanneer u het moeilijk vindt om uw verhaal op papier te zetten, dan helpen we u graag. De bestuurder zoekt samen met u naar een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Hij maakt een verslagje hiervan en stuurt dit naar u persoonlijk.

Cliëntvertrouwenspersoon
U kunt ook te allen tijde contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van MEE West-Brabant om u te adviseren en zo nodig te ondersteunen.

Andere mogelijkheden
Als het ons niet lukt om uw klacht weg te nemen, dan kunt u contact opnemen met de externe Klachtencommissie MEE. Deze commissie behandelt klachten van cliënten van MEE-organisaties uit Limburg en Noord-Brabant. Het volledige klachtenreglement van de externe Klachtencommissie vindt u hier.

Contactgegevens
MEE West-Brabant
Postbus 3207
4800 DE Breda
T 076 522 30 90
E klacht@meewestbrabant.nl

Klachten?

Bent u ergens niet tevreden over of heeft u een klacht? Laat u horen! Vul het contactformulier in en één van onze medewerkers neemt persoonlijk contact met u op.