MEE initiatieven

MEE West-Brabant neemt en ondersteunt graag nieuwe initiatieven. Roll With Us is er één van.

Stichting Roll-with-us heeft een project ontwikkeld, genaamd Roll-with-us MEE, dat in samenwerking met MEE West-Brabant wordt uitgebreid en uitgevoerd.

Stichting Roll-with-us werkt samen met verschillende praktijken en instanties die outside-the-box denken om nieuwe therapieën en passende begeleiding te ontwikkelen voor mensen met een lichamelijke beperking. Meer specifiek; mensen met een neurologische aandoening. Er wordt op maat een programma samengesteld waarbij mensen na hun revalidatie ondersteunt en begeleid worden bij het toepassen in de dagelijkse praktijk en manier van leven.

De focus hierbij ligt voornamelijk op zogenaamde rollmodels, mensen met een lichamelijke beperking (vaak rolstoel gebonden) en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Om hun positie te versterken is het mogelijk om bij het project Rollwithus multimedia trainingen te volgen. Tevens bouwen we samen met de deelnemers aan een platform voor mensen met een beperking. Ook is er aandacht voor gezamenlijke en individuele problematiek.
Een belangrijke pijler in het geheel is de kracht van het samen doen waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen een prominente rol speelt.

Project Rollwithus is laagdrempelig, zit vol initiatieven, is een ontmoetingsplaats waar mensen met een lichamelijke aandoening (vaak rolstoel gebonden) kunnen samenkomen, gaan werken aan zelfontplooiing, re-integratie en werken aan toekomstige arbeidsparticipatie.