Bestuur & toezicht

MEE West-Brabant kent een Raad van Toezicht-model. Dit betekent dat er een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht is. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van MEE West-Brabant. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van MEE West-Brabant. Het bestuur bepaalt het algehele beleid en vertegenwoordigt de organisatie bij overheden, financiers en samenwerkingspartners. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur is in handen van Robert van der Krogt. De bestuurder is eveneens bestuurder van NMO, SPRING Jeugdprofessionals en SPRING Jeugdhulp.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van MEE West-Brabant. De Raad van Toezicht heeft structureel overleg. Regelmatig worden medewerkers in de vergaderingen uitgenodigd om thema’s te belichten en toelichting te geven op werkzaamheden uit de praktijk. Op deze wijze is de raad bij de uitvoering van de visie en missie van de organisatie betrokken. De Raad van Toezicht is ook toezichthouder bij NMO, SPRING Jeugdprofessionals en SPRING Jeugdhulp.

Documenten Raad van Toezicht

Wil je meer weten over de werkwijze van de Raad van Toezicht?

Lees hier de visie op toezicht en het toezichtkader.
Lees hier het toetsingskader.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.