Over MEE West-Brabant

Waar wij voor staan
MEE West-Brabant is de kennispartner bij leven met een beperking. We zijn er voor iedereen die advies of ondersteuning nodig heeft over leven met een beperking en de levensgebieden die daarmee te maken hebben. Denk daarbij aan werken, wonen, gezin en relaties of geldzaken.
Onze expertise delen we tevens graag met professionals binnen het sociaal domein, onderwijs en andere organisaties door middel van een geaccrediteerd opleidingsaanbod.

Onze cultuur
MEE zet zich in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Vanuit die kerngedachte voelt iedereen bij MEE zich betrokken. Alle medewerkers hebben hart voor cliënten en ze zijn trots op het werk dat met elkaar gedaan wordt om dit doel te bereiken. MEE West-Brabant is tevens een plek vol mogelijkheden waar ruimte is voor innoveren en nieuwe ideeën uitproberen, waarin we samenwerken met studenten, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals. Omdat we durven te verbinden en transparant zijn.

MEE proof
De cliëntondersteuner van MEE maakt het verschil in integrale teams door haar onderscheidende expertise in te zetten gericht op mensen met een beperking en hun omgeving. Om dit te kunnen doen heeft MEE West-Brabant in het MEE Leerhuis een eigen scholingsprogramma ingericht. Cliëntondersteuners van MEE hebben in basis een opleiding op hbo-niveau afgerond die gerelateerd is aan het sociaal domein. Het aanvullende scholingsprogramma van MEE is gericht op specifieke kennis en vaardigheden die zorgen dat de MEE cliëntondersteuner expert is op leven met een beperking. Dit vakmanschap noemen we MEE proof.

Regiegroep
MEE West-Brabant heeft een horizontale organisatiestructuur en werkt met zelforganiserende medewerkers. Het uitgangspunt voor het aansturen van de organisatie en het begeleiden van de teams en individuele medewerker is dat we samen de regie voeren.

De Raad van bestuur bestuurt en heeft de dagelijkse leiding over de organisatie.
De Raad van bestuur bestaat uit één persoon, onze directeur bestuurder de heer Robert van der Krogt.

Control en Bedrijfsvoering Toine Welling
Manager Annelien Theeuwes
Manager Caroline van Oevelen
Manager Meike Rijpstra

Gecertificeerd op kwaliteit
Onze MEE-organisatie is ISO 9001-gecertificeerd. Dit keurmerk toont aan dat MEE intern de zaken goed op orde heeft, de cliënt en klant centraal staan en de organisatie systematisch en continu werkt aan kwaliteitsverbetering.

Stichting MEE West-Brabant volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Dit betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor goed toezicht, goed bestuur, de verantwoording daarover en, in het verlengde daarvan, voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
MEE West-Brabant heeft Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat MEE West-Brabant op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Keurmerk ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’
MEE West-Brabant beschikt over het keurmerk ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’Keurmerk Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Met dit keurmerk tonen we aan dat we de werkwijze van de Meldcode op de juiste manier hebben geïmplementeerd én geborgd. Dit betekent dat onze medewerkers de nodige stappen ondernemen wanneer ze vermoeden dat één van onze cliënten te maken heeft met mishandeling, pesten of een onveilige (thuis)situatie.

ANBI
MEE West-Brabant is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.

MEE-organisaties in Nederland
Verspreid over Nederland werken 12 regionale MEE-organisaties die lid zijn van de coöperatieve vereniging MEE NL. De regionale MEE-organisaties werken met 1.600 MEE-cliëntondersteuners samen met regionale partners om op lokaal niveau toegankelijkheid voor iedereen te bevorderen. Datzelfde doet MEE NL op landelijk niveau.

MEE West-Brabant is onderdeel van NMO
Het Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling (NMO) faciliteert maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein. Met onze expertise en ons netwerk zorgen we dat de dochterorganisaties MEE West-Brabant en SPRING kunnen floreren. Lees verder op www.netwerkmo.nl