Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht onderhoudt structureel contact met de bestuurder, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en management en staf van NMO en de dochterondernemingen MEE West-Brabant en SPRING. Daarnaast worden regelmatig medewerkers in de vergadering uitgenodigd om thema’s te belichten en toelichting te geven op werkzaamheden uit de praktijk om op deze wijze zo dicht mogelijk bij de uitvoering van de visie en missie van de organisaties betrokken te zijn. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: