Joost Spithoven

Mr Joost P.A. Spithoven REIM

Lid van de Raad van Toezicht
Sinds 1 januari 2017 zitting in de raad van toezicht; inmiddels herbenoemd 1 januari 2025. Joost wil bijdragen aan het maatschappelijk ondernemerschap van MEE West-Brabant.

Beroep
Directeur-grootaandeelhouder (DGA) van Alertief Management BV.
Vanuit het eigen bedrijf werkzaam als Interimmanager in het publiek domein.

Nevenfunctie
Bestuurslid Coöperatie Energie Samen Rivierenland.

Persoonlijke gegevens & bereikbaarheid

 

 


D