Joost Spithoven

Mr Joost P.A. Spithoven REIM

Lid van de raad van toezicht

Zitting in de raad van toezicht

Sinds 1 januari 2017; benoemd tot 1 januari 2021; daarna eventueel herbenoembaar. Joost wil bijdragen aan het maatschappelijk ondernemerschap van MEE West-Brabant en Spring bij de uitdagende opgaven, waarvoor beide dochterondernemingen van NMO zich gesteld zien.

Beroep

Directeurgrootaanheelhouder (DGA) van Alertief Management BV; vanuit zijn eigen bedrijf werkzaam als Interimmanager in het publiek domein.

Nevenfunctie(s)

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Ons Doel in Leiden.

Persoonlijke gegevens & bereikbaarheid

  • Geboren 24 maart 1958
  • Gehuwd, twee kinderen en vier kleinkinderen
  • Mail:               joost.spithoven@alertief.nl
  • Mobiel:            06-22789470