Stage lopen en zelfstandig aan de slag, dat kan bij MEE West-Brabant!

MEE West-Brabant als werkgever zet in op zelforganiserend zijn, eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen en talenten mogen benutten. Als student in ons studententeam kun je leren en werken als een echte professional. Dat vraagt wat, maar brengt je tevens een nieuwe waardevolle ervaring.

MEE West-Brabant heeft jaarlijks ruimte om meerdere studenten een jaar lang een stageplaats te bieden. Het betreft een praktijkstage voor 3de jaars hbo-studenten Social Work. De stageplaatsen voor het schooljaar 2020-2021 zijn reeds allemaal vergeven. De werving voor het schooljaar 2021-2022 start vanaf begin volgend jaar. Je vindt op deze pagina dan de benodigde informatie om je interesse kenbaar te maken.

Stage bij MEE, wat doen we?
MEE West-Brabant ondersteunt in alle levensfasen en op alle levensgebieden, zoals
leren en werken, samenleven en wonen, persoonlijke ontwikkeling en geldzaken en regelgeving. MEE neemt drempels weg die meedoen in de weg kunnen staan. Wij doen dit door het inzetten en delen van onze kennis en expertise aan professionals, mensen met een beperking en hun omgeving. Maatschappelijke bewustwording speelt hier in een bredere opzet een belangrijke rol in.

MEE is partner in Zorg voor Elkaar Breda. Dit betekent voor jou als student bij MEE West-Brabant dat je zowel deelneemt aan een studententeam als functioneert in een Zorg voor Elkaar wijkteam in Breda. Zo kom je in aanraking met een zeer brede doelgroep, een grote diversiteit aan hulpvragen en leer je samen werken met alle organisaties in het maatschappelijk werkveld.