Privacyregeling

Op MEE kunt u vertrouwen. We gaan heel zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Informatie die u aan uw consulent geeft, komt in uw persoonlijk dossier te staan. Informatie uit dit dossier wordt alleen gedeeld met partijen die direct bij de dienstverlening aan u zijn betrokken. Deze informatie wordt niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Ook zijn we verplicht u te vertellen hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Hoe wij omgaan met uw privacy staat allemaal in onze privacyregeling.

De belangrijkste regels uit het reglement gaan over:

  • welke informatie wij over u en/of uw gezin verzamelen;
  • hoe wij met uw gegevens omgaan;
  • dat uw gegevens vijf jaar bewaard worden;
  • dat u uw dossier in mag kijken en dat u het dossier kunt laten vernietigen.

Daarnaast houdt MEE zich natuurlijk aan de Wet wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Download hier het volledige privacyreglement.

Zorg voor Jeugd 
MEE West-Brabant is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Kinderen en jongeren tot en met 22 jaar worden bij MEE geregistreerd in het registratiesysteem Zorg voor Jeugd. Het doel van het systeem is om indien nodig de samenwerking rondom een kind tussen instellingen te verbeteren. Tevens kan op het systeem een signaal afgegeven worden als er zorgen zijn over een kind. In het systeem worden alleen NAW gegevens geplaatst; geen inhoudelijke informatie.

Wilt u een vraag stellen of zich aanmelden? 
Bel 076 522 30 90 of mail info@meewestbrabant.nl.