Seminar MEE West-Brabant

MEE West-Brabant organiseert het seminar ‘Leven met een LVB in onze samenleving’. Dit vindt plaats op 24 november 2022 in De Nobelaer in Etten-Leur. Aanmelden voor het seminar is niet mogelijk (deelname vond plaats op uitnodiging).

Tijdens het seminar wordt het spanningsveld belicht en besproken waar mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) dagelijks mee te maken hebben.:

  • Meedoen of afhaken
  • Balans tussen veerkracht en kwetsbaarheid
  • Maatschappelijke eisen en persoonlijke vaardigheden

Programma seminar

Het seminar wordt begeleid door dagvoorzitter Peter Nouwens en spreker professor Xavier Moonen. Beiden hebben vanuit verschillende posities bijdragen geleverd aan de inclusie van mensen met een beperking. MEE West-Brabant draagt als kennispartner op diverse manieren bij aan het delen van deze kennis. Kennisdeling over LVB leidt in onze visie tot meer inzicht en begrip. We hechten daarbij veel waarde aan de expertise van ervaringsdeskundigen.

Over Peter Nouwens

Peter Nouwens is o.a. orthopedagoog en heeft jaren wetenschappelijk onderzoek verricht naar de grote instroom van mensen met een LVB of Zwakbegaafdheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.. Momenteel is hij eigenaar en adviseur van het bureau Adforto. Dit bureau heeft zich gespecialiseerd in het fundamentele herontwerp van hoog-complexe, professionele zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Over Xavier Moonen

Xavier Moonen is GZ-psycholoog en orthopedagoog. Hij is als (Emeritus) bijzonder hoogleraar en als voormalig lector een autoriteit in Nederland op het gebied van herkennen en erkennen van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en inzake goede zorg voor deze doelgroep. Hij heeft zich ook sterk gemaakt voor “Taal voor allemaal” en heeft vanuit meerdere posities ook een bijdrage geleverd aan de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Moonen is daarnaast ook al decennia lang verbonden aan het Landelijk Kenniscentrum LVB.