Subsidie voor trainingen in uw gemeente

In 2019 is het mogelijk om voor de volgende trainingen gebruik te maken van subsidie van ZonMw in uw gemeente:

  • Ervaren, herkennen en optimaal omgaan met mensen met een LVB
  • Ervaren, herkennen en optimaal omgaan met mensen met ASS
  • Herkennen van en optimaal omgaan met mensen met NAH
  • LVB en GGZ

Hierdoor kunnen deze trainingen vrijwel kosteloos gevolgd worden door professionals en vrijwilligers. ZonMw heeft deze subsidie beschikbaar gesteld voor iedere gemeente in het kader van de aanpak verward gedrag. Gemeenten kunnen een trainingsplan samenstellen voor medewerkers die in het dagelijks werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag, zoals de sociale wijkteams, Wmo medewerkers, buurtteams, welzijnsorganisaties en hulpdiensten.

Gebruik maken van de subsidie?

Wilt u de professionals of vrijwilligers van uw organisatie trainen in één of meerdere van bovenstaande trainingen? De gemeente kan de aanvraag bij ZonMw indienen, eventueel ondersteund door MEE West-Brabant. Dit is een eenvoudige procedure op basis van een aanvraagformulier. Omdat bovenstaande trainingen al door ZonMw erkend zijn, komen de aanvragen gegarandeerd in aanmerking voor vergoeding! Hiermee kunnen allerlei organisaties in alle gemeenten eenvoudig en nagenoeg kosteloos investeren in deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers op het gebied van het herkennen van en omgaan met niet-zichtbare beperkingen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Sanna Elsendoorn, Projectmanager Kennisoverdracht tel: 06 – 4141 0868 of per e-mail  s.elsendoorn@meewestbrabant.nl

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? In de flyer vindt u alle informatie.