Cursussen voor
inwoners

Inwoners van West-Brabant kunnen deelnemen aan de cursussen van MEE West-Brabant, zoals informatiebijeenkomsten, trainingen en lotgenotencontactmomenten. Deelname is gratis. Bekijk een overzicht van de cursussen en meld je aan voor de cursus van jouw keuze!

Onze cursussen

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.