Dit doet MEE ook

Naast onze inzet in sociale wijk- en dorpsteams kun je bij MEE West-Brabant ook terecht voor aanvullende diensten en activiteiten, zoals Magazijn076, Welzijn op Recept, Integrale Vroeghulp en het Wlz-spreekuur. Lees meer informatie over wat MEE nog meer doet.

In gesprek met welzijnscoach

Welzijn op Recept

Veel Nederlandse gemeenten bieden Welzijn op Recept aan. Hierbij verwijzen huisartsen mensen met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach. In Roosendaal wordt Welzijn op Recept aangeboden door Inwonersondersteuning Roosendaal (onderdeel MEE West-Brabant).

Werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme

Magazijn076

MEE West-Brabant steunt en financiert Magazijn076 in Breda. Magazijn076 is een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme. Hier kun deelnemen aan projecten, specifieke vaardigheden ontdekken, (werk)ervaring opdoen en gelijkgestemden ontmoeten. En bovenal: je kunt er zijn wie je bent.

Vragen over de Wlz?

Wlz-spreekuur

Heb je vragen over de Wet langdurige zorg (Wlz), neem dan contact op met MEE West-Brabant. Tijdens ons wekelijks Wlz-spreekuur kun je al jouw Wlz-vragen stellen. Jij of iemand uit je omgeving die jou ondersteunt, krijgt dan meteen advies of antwoord.

Vind jouw dagbestedingsplek

MEE Werkwinkel

Op zoek naar jouw dagbestedingsplek? Op de website MEE werkwinkel vind je een overzicht van de dagbestedingsmogelijkheden voor mensen met een beperking. Ook in combinatie met zorg. Met mogelijkheden door het hele land.

Vind jouw woonplek

MEE Woonwinkel

Zoek je een geschikte woning? Op de website MEE Woonwinkel vind je aangepaste woningen, woonvoorzieningen, particuliere wooninitiatieven mogelijkheden voor begeleid wonen, ambulante begeleiding en ouderinitiatieven voor mensen met een beperking in combinatie met zorg.

Hulp bij zelfstandig reizen

MEE op Weg

Mensen die zelfstandig kunnen reizen, zijn zelfredzamer en kunnen beter meedoen in de samenleving. Daarom is er MEE op Weg. Hierbij koppelen we een deelnemer aan een maatje. Stap voor stap leert de deelnemer om zelfstandiger te reizen: lopend, fietsend of met het openbaar vervoer.

Ondersteuning bij ontwikkeling of gedrag kind

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) is het vroegtijdig bieden van hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar oud en te vroeg geboren kinderen. De hulp wordt ingezet bij vragen over de ontwikkeling of het gedrag van het kind. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle betrokken zorgverleners.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.