Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp (IVH) is het vroegtijdig bieden van hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar oud en te vroeg geboren kinderen. De hulp wordt ingezet bij vragen over de ontwikkeling of het gedrag van het kind. Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle betrokken zorgverleners.

Vragen over ontwikkeling of gedrag kind

Als ouder kun je bezorgd zijn om de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Misschien heb je het gevoel dat er iets aan de hand is, ook al kun je er niet precies op de vinger op leggen. In deze gevallen is het fijn als je op tijd terecht kunt bij de juiste zorgverleners, met wie je je zorgen kunt bespreken.

Team van zorgverleners

Integrale Vroeghulp bundelt kennis en ervaring van alle betrokken zorgverleners. Het team bestaat onder andere uit een arts, gedragsdeskundige, casemanager en coördinator. Afhankelijk van de vraag, kunnen ook andere specialisten worden betrokken. Denk aan een kinderfysiotherapeut, psycholoog en logopedist.

Informatie en advies

Het team Integrale Vroeghulp biedt een luisterend oor en beantwoordt vragen. Ouders en verzorgers krijgen informatie en advies. Als dat nodig is, kan het team het kind observeren. Ook kan er opvoedkundige ondersteuning worden ingeschakeld of kunnen er therapieën worden opgestart, zoals fysiotherapie of logopedie.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.