MEE op Weg

Mensen die zelfstandig kunnen reizen, zijn zelfredzamer en kunnen beter meedoen in de samenleving. Daarom is er MEE op Weg. Hierbij koppelen we een deelnemer aan een maatje. Stap voor stap leert de deelnemer om zelfstandiger te reizen: lopend, fietsend of met het openbaar vervoer.

Stap voor stap

MEE op Weg is een traject op maat. Samen stellen we een plan op. We stippelen de route uit, kijken wat de beste dag is om te oefenen en zoeken een maatje die met jou meereist. Zodat het veilig en vertrouwd raakt. Stap voor stap, dus. Totdat je zelfstandig verder kunt en je vertrouwen hebt om alleen op pad te gaan.

Ga ook MEE op Weg

Na deelname aan MEE op Weg voel je je onafhankelijker en durf je op pad te gaan en te reizen. Je voelt je vrijer. Uit onderzoek in Rotterdam Rijnmond blijkt dat deelnemers van MEE op Weg na twee jaar nog altijd zelfstandig reizen (95%) en ook nieuwe routes hebben aangeleerd. Ouders geven aan dat MEE op Weg een zeer positief effect heeft op hun kinderen: deelnemers durven door het groeiende zelfvertrouwen vaak ook andere uitdagingen aan te gaan.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van MEE op Weg? Of wil je weten of MEE op Weg in jouw gemeente mogelijk is? Neem contact op.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.