MEE Woonwinkel

Zoek je een geschikte woning? Op de website MEE Woonwinkel vind je aangepaste woningen, woonvoorzieningen, particuliere wooninitiatieven mogelijkheden voor begeleid wonen, ambulante begeleiding en ouderinitiatieven voor mensen met een beperking in combinatie met zorg.

Woningaanbod in heel Nederland

MEE Woonwinkel is dé website met woningaanbod voor mensen met een beperking. Je vindt er woningen en voorzieningen in heel Nederland. De website werkt heel eenvoudig: zoek het type woning én de gewenste woonplaats en alle mogelijkheden verschijnen op een rijtje. Heb je belangstelling voor een woning of voorziening om te wonen zonder beperking? Neem dan gerust zelf contact op met de aanbieder die je op de site vindt.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.