Welzijn op Recept

Veel Nederlandse gemeenten bieden Welzijn op Recept aan. Hierbij verwijzen huisartsen mensen met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach. In Roosendaal wordt Welzijn op Recept aangeboden door Inwonersondersteuning Roosendaal (onderdeel MEE West-Brabant).

Verwijzing voor Welzijn op Recept

Dingen doen die je leuk of ontspannend vindt, kunnen ervoor zorgen dat je je lichamelijk beter voelt. Bijvoorbeeld door een (nieuwe) hobby te ontdekken, te bewegen of door mensen te ontmoeten. Soms is het lastig om hier alleen mee aan de slag te gaan. Een welzijnscoach helpt je hierbij. De verwijzing naar de welzijnscoach verloopt altijd via de huisarts of praktijkondersteuner. Je kunt je hiervoor niet zelf aanmelden. Heb je een verwijzing gekregen, dan neemt de welzijnscoach contact met je op.

Gesprekken met de welzijnscoach

In één of meerdere gesprekken bespreek je met de welzijnscoach wat je wil doen. De welzijnscoach weet precies wat er in de buurt te doen is en helpt om een activiteit te vinden die bij jou past. Vind je het fijn dat de welzijnscoach de eerste keer met je meegaat, dan is dat mogelijk. De gesprekken met de welzijnscoach zijn gratis. Het kan wel zijn dat de activiteit die je kiest geld kost. Bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging. Samen met de welzijnscoach kijk je wat bij jouw situatie past.

Projectleider Irma Kapitein aan het woord

Irma Kapitein is projectleider van Welzijn op Recept Roosendaal. Ze vertelt erover: “In 2021 startte in Roosendaal het project Welzijn op Recept. Welzijn op Recept biedt de huisarts een alternatief om mensen met klachten zonder medische oorzaak, eenvoudig en laagdrempelig te verwijzen naar een welzijnscoach in hun praktijk. Er kan namelijk onderliggende psychosociale problematiek spelen, zoals eenzaamheid, relatieproblematiek, zorgen om schulden of mantelzorgtaken.

Bij de start van Welzijn op Recept in Roosendaal waren er drie huisartsenpraktijken aangesloten. Inmiddels zijn we flink uitgebreid. Waar we in het begin nog huisartsen moesten overtuigen, is dat nu niet meer het geval. Deelnemende huisartsen zijn zó enthousiast, dat zij zelf hun positieve ervaringen delen met andere huisartsen. Welzijn op Recept is inmiddels ook in Bergen op Zoom van start gegaan.”

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.