Dit doet MEE ook

Bij MEE West-Brabant kun je ook terecht voor aanvullende diensten en activiteiten, zoals Toekomstcoaching, Lifecoaching en diagnostisch onderzoek. Lees meer informatie over wat MEE nog meer doet.

Overgang van school naar werk

Toekomstcoaching

Voor de meeste jongeren is de overgang van school naar werk een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of leerproblemen kunnen daar (extra) problemen bij ondervinden. Een Toekomstcoach van MEE West-Brabant helpt jongeren tijdens de overgang van school naar werk.

Waakvlamfunctie

Lifecoaching

Nadat een ondersteuningstraject is afgerond, is het voor sommige cliënten wenselijk om contact te blijven houden. Met Lifecoaching ontvangt de cliënt meer langdurige ondersteuning op álle levensdomeinen. Door de waakvlamfunctie kunnen knelpunten en problemen direct worden aangepakt.

Door gedragskundigen van MEE

Diagnostisch onderzoek

Om te bepalen wat iemand wel en niet kan en hoe hij of zij zich kan ontwikkelen, is het belangrijk eerst de mate van de verstandelijke beperking te weten. Met behulp van (psycho)diagnostisch onderzoek van MEE West-Brabant kan het niveau van cognitief en adaptief functioneren in beeld worden gebracht.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.