Diagnostisch onderzoek

Om te bepalen wat iemand wel en niet kan en hoe hij of zij zich kan ontwikkelen, is het belangrijk eerst de mate van de verstandelijke beperking te weten. Met behulp van (psycho)diagnostisch onderzoek van MEE West-Brabant kan het niveau van cognitief en adaptief functioneren in beeld worden gebracht.

IQ-bepaling

De gedragskundigen van MEE West-Brabant voeren diagnostisch onderzoek uit. IQ-bepaling is de basis voor een goede inschatting van het eigen regievermogen, het leervermogen en de benodigde zorg en begeleiding van de cliënt.

De gedragskundigen van MEE West-Brabant past de communicatie en omgang aan op het niveau van de cliënt. De cliënt voelt zich hierdoor beter begrepen en is bereid én gemotiveerd om mee te werken aan een vervolgtraject.

Advies en handvatten

De betrokken cliëntondersteuner biedt vervolgens advies en handvatten hoe hiermee om te gaan en begeleidt de cliënt bij eventuele vervolgstappen, zoals het aanvragen van een Wlz-indicatie of het kiezen van een passende zorgaanbieder. Daarnaast biedt de cliëntondersteuner waar nodig ook informatie en advies aan het netwerk van de cliënt.

Doelgroep diagnostisch onderzoek

(Psycho)diagnostisch onderzoek is bedoeld voor een kleine groep mensen, waarvoor beeldvorming uitermate belangrijk is om hun ondersteuning in hun eigen netwerk of door professionals te kunnen organiseren én voor wie een andere vorm van financiering niet mogelijk is.

Voorbeelden zijn cliënten waarvoor een Wlz-indicatie of Wajong moet worden aangevraagd, maar ook cliënten waarvoor behandeling noodzakelijk is en dit alleen wordt uitgevoerd door zorgaanbieders of GGZ wanneer er een aantoonbare verstandelijke beperking is. Vaak zijn onze cliënten al iets ouder en is er nooit een vorm van diagnostiek toegepast.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.