Lifecoaching

Nadat een ondersteuningstraject is afgerond, is het voor sommige cliënten wenselijk om contact te blijven houden. Met Lifecoaching ontvangt de cliënt meer langdurige ondersteuning op álle levensdomeinen. Door de waakvlamfunctie kunnen knelpunten en problemen direct worden aangepakt

Vinger aan de pols

Is een ondersteuningstraject (zoals algemene cliëntondersteuning) afgerond? Bij sommige cliënten is het wenselijk om een vinger aan de pols te houden. Op deze manier kan er tijdig worden opgeschaald wanneer er zich nieuwe vragen voordoen. MEE West-Brabant biedt in dit geval Lifecoaching.

Vroegtijdig inspringen

Lifecoaching heeft een waakvlamfunctie, zet cliënten in hun kracht en is de verbindende schakel tussen álle betrokken partijen, namelijk familie, vrienden, buren, werkgever en zorg- en welzijnspartners.

Door Lifecoaching kan er vroegtijdig ingesprongen worden bij cruciale veranderingen in het leven van de cliënt. Deze veranderingen leiden namelijk vaak tot extra spanning en soms ook problemen. Denk hierbij aan de overgang van woonomgeving, aanpassing in de financiële situatie of het wegvallen van relaties.

Duurzame zelfredzaamheid

Door de waakvlamfunctie kunnen knelpunten en problemen direct worden aangepakt, waardoor in sommige gevallen de inzet van geïndiceerde, specialistische zorg wordt voorkomen. Lifecoaching kan ook ingeschakeld worden als de geïndiceerde zorg stopt, zodat de cliënt wordt ondersteund op weg naar duurzame zelfredzaamheid.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.