Toekomstcoaching

Voor de meeste jongeren is de overgang van school naar werk een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of leerproblemen kunnen daar (extra) problemen bij ondervinden.

Een Toekomstcoach van MEE West-Brabant helpt jongeren tijdens de overgang van school naar werk.

Gebrek aan richting

Voor veel jongeren is de overgang van school naar werk een complexe en soms ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel. Niet alleen professioneel, maar in alle levensdomeinen vindt een omslag plaats. Gebrek aan richting in deze belangrijke levensfase kan ervoor zorgen dat jongeren tussen wal en schip vallen en te maken krijgen met schuldenproblematiek, middelengebruik, gedrags- of gezondheidsproblemen en huisvesting.

Toekomstplan met doelstellingen

De Toekomstcoach helpt jongeren op weg in deze transitie van school naar werk. Er wordt uitgegaan van de eigen wens van elk individu. De jongere stelt geheel in eigen regie een toekomstplan op. Wat past bij mij, wat vind ik leuk, wat is er mogelijk, wat kan ik. De Toekomstcoach ondersteunt waar nodig en staat naast de jongere in dit proces. Vervolgens kan de jongere onder lichte begeleiding aan de slag om deze eigen doelstellingen te verwezenlijken. De begeleiding kunnen we gedurende een langere tijd inzetten waar nodig.

Deze jongeren kun je doorverwijzen

Een jongere die nog op school zit of al is uitgevallen die ondersteuning bij het maken van toekomstkeuzes. Iemand waarvan jij denkt dat het fijn is als collega met expertise meekijkt en meedenkt hoe deze jongere een plek kan vinden op de arbeidsmarkt. Het is natuurlijk van belang dat de jongere zelf gemotiveerd is en de meerwaarde van Toekomstcoaching inziet. Het is namelijk een vrijblijvend kader.

Expertise op maat

De Toekomstcoach heeft expertise in loopbaanbegeleiding voor jongeren. In dit toekomstcoachtraject is er bovendien ruimte om jongeren te matchen met werkgevers. We werken laagdrempelig en er zijn in deze fase van het traject geen extra kosten aan verbonden. Als professional kun je ons dus bellen om te sparren en te overleggen.

Wat ook kan

We ervaren vaker dat ouders en professionals zorgen hebben om een jongere en de jongere zelf het probleem niet ziet. In zulke situaties bieden we aan een oriënterend gesprek te hebben, zodat de jongere weet hoe en waar een Toekomstcoach te kunnen benaderen op termijn.

Soms zijn er problemen op andere leefgebieden die zo groot zijn dat ze alle aandacht vragen en de vraag opleiding en werk even op de achtergrond raakt. Op dat moment starten we met activerende cliëntondersteuning. We geloven dat iemand pas kan groeien als de basis in orde is. Zodra er dan ruimte is om over de toekomst na te denken, kunnen wij een Toekomstcoach traject starten.

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.