MEE als kennispartner

Soms helpt extra informatie, ruggespraak of andere kennis om jouw cliënt, medewerker of leerling verder te helpen. Daar kun je als professional van elke andere organisatie in het sociaal domein uiteraard MEE-cliëntondersteuners voor raadplegen. Al onze cliëntondersteuners zijn, zoals wij dat noemen MEE proof; expert bij leven met een beperking. Je kunt hiervoor bellen en vragen naar een cliëntondersteuner in de gemeente waar je werkt.

Blijven leren en ontwikkelen

MEE Leerhuis

Daar waar professionals werken, is dit onlosmakelijk verbonden met leren en ontwikkelen. Ons werkveld in het sociaal domein is continu in beweging en MEE-professionals zijn dat ook. De manier waarop wij leren, sluit hierop aan, is flexibel en verbonden aan de dagelijkse werkzaamheden. Door werken en leren steeds actief te koppelen ontstaat vakmanschap. Dat houden we graag op peil via het MEE Leerhuis. Zo blijven we expert op leven met een beperking.

Wil je als professional trainingen volgen om zelf expertise op te doen die je nodig hebt in jouw werkveld? Of een beeldvormend onderzoek laten uitvoeren?  Kijk dan eens bij onze trainingen. Iemand persoonlijk spreken kan natuurlijk ook, bel dan 076 52 230 90 en vraag naar de MEE Academie.

Samenwerking met gemeenten

Kennispartner, ook voor de gemeenten

De wijze waarop een gemeente lokaal invulling geeft aan landelijk- en regionaal beleid is afhankelijk van lokale context en samenhangende ontwikkelingen. Als kennispartner is MEE West-Brabant  professioneel betrokken bij thema’s waar vraagstukken over zijn en die expertise bij de uitvoering van dit lokaal beleid vraagt.

Meer weten hoe wij ons in netwerken of als kennispartner inzetten, neem dan contact op met de managers van MEE West-Brabant.

 

 

Contact MEE West-Brabant

Het Regionaal Service Punt van MEE West-Brabant is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur.

Meldpunt Crisiszorg

Heb je te maken met een noodsituatie, bel naar Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is dag en nacht bereikbaar.